Automotive

30. listopadu 2023 08:12

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního roku. Nárůst zaznamenala i výroba vozidel s elektrickým pohonem. Za stejné období jich bylo vyrobeno celkem 157 856 ks, z toho 114 024 plně elektrických a 43 811 plug-in hybridních osobních vozidel. Vyrobeno bylo i 21 plně elektrických autobusů. Podíl vyrobených bateriových vozidel se tak opět navyšuje a v segmentu osobních vozidel tvoří již 13,6 % produkce. Nižší výrobní výsledky meziročně zaznamenali výrobci autobusů 4 155 (-3,3 %) a motocyklů 657 (-55,8 %).

Inzerce

„Nárůst počtu vyrobených osobních vozidel od začátku roku či údaje za samotný říjen, kdy výroba meziročně poskočila o 42,9 %, čímž předčila i objemy z předkrizového roku 2019, to vše je jednoznačným  potvrzením vitality domácích výrobců osobních vozidel a skvělou zprávou pro celou ekonomiku. Taktéž pozitivní zprávou je i rostoucí zájem o bateriové vozy vyrobené v České republice. To potvrzuje nejen nárůst jejich již 13,6 % podílu na celkové výrobě, ale i prodejní úspěchy na exportních trzích. Například Škoda Enyaq, která se v říjnu stala nejprodávanějším elektrickým vozidlem v Německu,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Za prvních deset měsíců tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 1 162 315 osobních vozidel, tj. meziročně o 16,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Elektrických automobilů bylo v daném období vyrobeno 157 835 ks a jejich podíl na tuzemské produkci narostl na 13,6 %. Celkem bylo vyrobeno 114 024 bateriových BEV a 43 811 plug-in hybridních vozidel.
Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech v lednu až říjnu 722 394 osobních automobilů (+27,5 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo vyrobeno 96 686, tj. 13,4 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 77 185 vozidel bateriových a 19 501 vozidel plug-in hybridních.
V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních deset měsíců vyrobeno celkem 286 600 vozidel, tj. o 6,2 % víc než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu vozidel mělo 36 839 čistě  elektrický a 24 310 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy, vyrobené v Nošovicích tvoří 21,3 % z celkové tuzemské produkce značky.
Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v daném období 153 321 zkompletovaných automobilů, tedy o 10 685 vozidel méně než ve stejném období minulého roku. Negativní kumulativní výsledky za prvních deset měsíců jsou zapříčiněny únorovými – březnovými a srpnovými – zářijovými odstávkami výroby, které byly způsobeny nedostatkem komponent pro výrobu. V samotném měsíci říjnu naopak kolínská automobilka potvrdila návrat k plné výrobní kapacitě a vyrobila 23 683 vozidel, tedy o 12,5 % (tj. 2 639 vozů) více než v říjnu loňského roku.

Autobusy
Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V prvních deseti měsících bylo v České republice vyrobeno celkem 4 155 autobusů, tedy o 141 méně (-3,3 %) než ve stejném období loňského roku. Dařilo se vysokomýtskému IVECO CR, kde bylo vyrobeno 3 885 autobusů (+1,6 %). Meziročně nižší výrobní výsledky naopak evidoval libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 256 autobusů, tedy o 184 méně než v daném období loňského roku (-41,8 %). Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 14 vyrobených minibusů (-22,2 %). V segmentu elektrických pohonů bylo za leden až říjen vyrobeno celkem 21 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy.

Motocykly
Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v loňském roce. V lednu až říjnu sjelo z výrobní linky tuzemské  značky celkem 657 motocyklů (-55,8 %), v meziročním absolutním srovnání tedy o 831 motocyklů méně než v předchozím roce.

 


Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, testování a certifikaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společného cíle – zabezpečení trvalé konkurenceschopnosti sektoru.
Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř 10 procenty. Přímo zaměstnává zhruba 180 tisíc pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500 tisíc. V roce 2022 bylo v České republice vyrobeno 1 249 281 silničních vozidel všech typů, z nichž 1 217 787 představovaly osobní automobily. Více informací o českém automobilovém průmyslu najdete na www.autosap.cz.

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]