Automotive

11. května 2017 10:51

Výkonné, přesné a spolehlivé vrtání

Globální svět obrábění kovů požaduje od výrobců nástroje, které jsou stále výkonnější, přesnější, s dlouhou životností a jsou schopné poskytovat uživatelům parametry splňující ty nejpřísnější normy. ISCAR jako uznávaný lídr v této oblasti je schopný za přijatelnou cenu nabídnout vyšší kvalitu. Aby si udržel svůj technický náskok v oblasti výroby děr, uvedl ISCAR na trh několik nových progresivních nástrojů.

SUMOCHAM vrtací hlavičky HCP­‑IQ
ISCAR rozšířil svůj populární vrtací systém SUMOCHAM o novou řadu vrtacích hlaviček, které se vyznačují novou unikátní řeznou geometrií. Produkt je výslednicí inovačního oddělení ISCAR, výzkumu a vývoje a hlavním znakem je, že nové moderní vyměnitelné vrtací hlavice mají jedinečný konvexní tvar řezných hran, které umožňují plynulé vnikání řezného klínu do materiálu. Naměřená hodnota takové penetrace snižuje krouticí moment a úroveň řezných sil, výrazně zvyšuje samovystřeďovací efekt, což má za následek lepší kruhovitost, předepsanou přímost a souosost a v konečném důsledku zvýší kvalitu povrchu otvoru. Kromě toho lze dosáhnout přísnější rozměrové tolerance.

Nové vrtací hlavičky HCP­‑IQ K jsou k dispozici v rozsahu průměrů 8–25,9 mm, v kroku po 0,1 mm a umožňují výrobu dlouhých děr až do 12xD bez nutnosti vrtání pilotního otvoru. Jsou ideální pro vrtání přesných otvorů před operacemi vystružování (obr. 1).
HCP vrtací hlavičky s prodlouženou životností jsou vyrobené ze submikronového řezného karbidu IC908 s nano TiAlN PVD povlaky, které poskytují delší životnost nástroje včetně vynikající odolnosti proti vyštipování, stabilní a předvídatelnou míru opotřebení. Taktéž eliminací operace předvrtání (při dlouhých dírách např. 12xD) se nové efektivní vrtací hlavičky podílejí na snižování nákladů zahrnující nižší strojový čas a snížení počtu potřebných nástrojů na polohu.

SUMOCHAM ICP-2M
SUMOCHAM, vyměnitelné hlavičky ICP/K-2M, určené pro efektivní obrábění materiálů skupin ISO P a ISO K jsou opatřené sekundárními zadními ploškami, které plní funkci dohlazování všude tam, kde se požaduje vysoká míra kruhovitosti a kvalita povrchu vyráběného otvoru. Tyto dohlazovací plošky přispívají k stabilitě vrtání, a jejich využití na vrtacích hlavičkách se doporučuje pro přerušované vrtání a při výběhu vrtáku na zkosených plochách. Vrtání s hlavičkami ICP/K-2M poskytuje lepší odchylku od válcovitosti (do 0,05 mm) a lepší kvalitu povrchu (do 1,6 µm Ra). Ucelená řada hlaviček ICP/K-2M tak představuje ideální řešení pro dosažení vysoké kvality a přesnosti – přesné pilotní díry a díry pro operace vystružování (obr. 2).

Dokončování otvorů vystružováním
Vystružování je často finální operace procesu výroby děr. Vrtací nástroje jako takové nejsou zpravidla schopné vyrobit díru v požadované kvalitě povrchu. Z tohoto důvodu je použití vystružovacího nástroje nevyhnutelné.
ISCAR nabízí řadu výstružníků včetně unikátních složených nástrojů pro aplikace dokončování otvorů, které poskytují vyšší produktivitu a lepší kvalitu finálního produktu. Vystružovací nástroje jsou navrhnuté tak, aby vyhovovaly pro většinu běžných tolerancí děr pro třídu přesnosti IT5 a nižší. Pro výběr toho nejvhodnějšího vystružovacího nástroje, ale i pro jakoukoliv specifickou situaci, nabízí ISCAR poradenský servis.

 • Pro případy, kdy je požadována vysoká kvalita drsnosti povrchu otvoru
  Kvalita vyvrtané díry nemusí být vždy dostatečně přesná a nemusí mít pro konkrétní aplikaci požadovanou kvalitu povrchu. Výsledkem operace vrtání a následného vystružování je obvykle díra s vysokou kvalitou obrobeného povrchu a její rozměrové parametry se přibližují k teoreticky možným. Vysoko kvalitní ISCAR výstružníky jsou v závislosti na materiálu obrobku schopné dosahovat střední hodnotu drsnosti
  max. Ra 0,05 μm.
  Kruhovitost
  Kruhovitost je definována jako toleranční pásmo, které je omezené v měřicí rovině, kolmé na osu dvěma soustřednými kružnicemi. ISCAR výstružníky jsou schopné v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje dosáhnout kruhovitost 1 μm a více.
 • Válcovitost
  Podobně jako „kruhovitost“ v rovině, tak je v prostoru definována i „válcovitost“. Je to toleranční pole, které je omezené dvěma souosými válci. ISCAR výstružníky jsou schopné v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje dosáhnout válcovitost do 2 μm.

Systém BAYO T-REAM šetří čas a peníze
Díky vyměnitelné karbidové řezné hlavičce, ocelové stopce a jedinečnému a spolehlivému upínacímu systému je nástroj BAYO T-REAM robustní a vhodný pro vystružovací aplikace v třídě přesnosti do IT5.
Při výměně řezné hlavice u takto sestaveného nástroje není potřebná čelní axiální indexace, což znamená, že výměna řezné části se vykonává přímo na stroji. Znamená to zkrácení vedlejších časů a eliminování možnosti ztráty upínacích prvků (obr. 3 a 4).
Díky upínacímu systému BAYO T-REAM, vyměnitelné PVD povlakované vystružovací hlavici, jejíž chladicí kanálky směřují přímo do místa řezu na každou řeznou hranu (obr. 3), je možné použít vysoké řezné parametry. Jako chladicí médium je možné použít chladicí kapaliny, včetně oleje, emulze a MQL systému (Minimum Quantity of Liquid).
Systém BAYO T-REAM umožňuje použití jednoho tělesa pro široký rozsah průměrů vyměnitelných hlaviček, různých typů řezných geometrií a řezných karbidů, zatímco samotné těleso je schopné neomezeného počtu výměn. Radiální házivost systému BAYO­ T-REAM je konstrukčně a technologicky zabezpečena a dosahuje hodnotu max. 3 μ.

COMBICHAM
K úspěšným řadám vrtáků CAMDRILL, CHAMDRILL­‑JET, SUMO­‑CHAM přidává nyní Iscar novou řadu vrtacích nástrojů pro střední a větší průměry otvorů (26 až 50 mm). Obchodní název nové řady vrtáků je COMBICHAM. Proč COMBI? Protože z dlouhodobých zkoušek a testů vyplynulo, že vrtací těleso osazené kombinací dvou typů vyměnitelných břitů má lepší řezné, a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso osazené pouze destičkami SOMT. Opět se tak potvrzuje pravidlo neustálého procesu upgradu vlastních nástrojů, který je u firmy Iscar pověstný. Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběna ve velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce 5xD. Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM a po obvodu standardními čtvercovými destičkami SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené a opatřené hladicí geometrií. Pro své široké uplatnění byl pro jejich výrobu zvolen karbid IC808 SUMO TEC PVD. Těleso tohoto plnoefektivního vrtáku je na povrchu leštěno pro snížení tření a lepší odvod třísek.

Hlavní charakteristika:

 • vrtací tělesa s označením MNC jsou vyráběna z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou drážkou v rozměrech odstupňovaných po jednom milimetru,
 • tvar šroubovité drážky je proměnný pro optimální odvod třísek z místa řezu,
 • přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese s vyústěním přesně do řezných zón a umožňuje použití metody chlazení MQL,
 • válcová upínací stopka je dle normy ISO 9266,
 • vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředicí charakteristikou a není tedy nutné provádět předvrtávací operaci ani u vrtáků délky 5xD,
 • přesně broušená středová vrtací hlavice ICP vede dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi uspokojivá geometrie otvorů i jejich poloha,
 • vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro optimalizaci volby v závislosti na obráběném materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu, ICM pro nerez a legovanou ocel),
 • obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 6, 7, 9, 10 a 12 mm s utvařečem DT a hladicím zábřitem W (příklad označení: SOGT 09T306-W).

ISCAR ČR s. r. o.
Mánesova 2903/73, 301 00 Plzeň
iscar@iscar.cz
www.iscar.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]