Automotive

21. května 2022 10:21

Veletrh f-cell překračuje očekávání

Registrace vystavovatelů na další ročník veletrhu f-cell je již nad úrovní roku 2021 / Saský inovační klastr HZwo se zúčastní prostřednictvím vlastního pavilonu

Jako přední platforma vodíkových a palivových článků nabízí f-cell komplexní přehled relevantních trhů, průmyslových odvětví a také technologického pokroku. Inovace v této oblasti rychle přibývají a technologie vodíku a palivových článků jsou pro budoucnost šetrnou ke klimatu nepostradatelné. Tento vývoj je patrný také pro f-cell 2022 – tato akce se bude poprvé konat ve stuttgartském veletržním centru pod novou vlajkou „Messe Stuttgart“,  a to ve dnech 4.–5. října. Projektový tým již zaregistroval více vystavovatelů než vloni. O f-cell projevuje zájem také mnoho nových, mezinárodních společností. „Pozitivní zpětná vazba a registrace, které jsme dosud obdrželi, ukazují, že jsme na správné cestě s plánováním konferencí a přesunem na naše moderní výstaviště,“ říká Florian Pflieger, ředitel veletrhů a akcí, Messe Stuttgart. „Jsem si jist, že premiéra f-cell na výstavišti Messe Stuttgart bude ve všech směrech úspěšná. Všichni stávající i noví partneři a vystavovatelé budou těžit z optimálního dopravního spojení a infrastruktury, jakož i z možností networkingu.“

Plánování programu f-cell kongresu je také v plném proudu. Vysoce profilovaná konference poskytne aktuální přehled rostoucích mezinárodních trhů, příležitostí a technologií. V interaktivních workshopech a diskusích s výzkumnými pracovníky a průmyslovými experty z celého světa si účastníci budou moci prohloubit své znalosti a získat nové impulsy. Během večerní akce bude navíc vyhlášena cena f-cell, která se uděluje každoročně od roku 2001. Toto ocenění uděluje Ministerstvo životního prostředí, ochrany klimatu a energetiky Bádensko-Württembersko a Stuttgart Region Economic Development Corporation za mimořádný vývoj v oblasti technologií vodíku a palivových článků.

Jedním z nových partnerů f-cell je HZwo e.V., Saský inovační klastr pro palivové články a vodík. HZwo je kompetenční centrum pro palivové články a zelený vodík v Sasku. Zúčastněným společnostem poskytuje včasný přístup na budoucí odbytové trhy a tím i technologickou výhodu s cílem zajistit budoucnost Saska jako high-tech lokality. Inovační klastr se účastní f-cell prostřednictvím vlastního pavilonu: Zde je zastoupen celý hodnotový řetězec od jednotlivých komponentů až po kompletní systémy. F-cell a HZwo také plánují zorganizovat setkání ve Stuttgartu pro různé regionální klastry vodíkových a palivových článků.

„Celá škála témat, od komponentů pro palivové články a jejich automatizovanou výrobu až po nové pohony a zelený vodík, skrývá obrovský potenciál tvorby hodnot pro celé spektrum hráčů v Německu a Evropě. HZwo si stanovilo za úkol stát se impulsem inovací a prvním kontaktním místem v Sasku pro vodíkové technologie,“ říká Karl Lötsch, generální ředitel HZwo e.V. „Síť sdružuje excelentní výzkumné ústavy, specializované a vysoce flexibilní dodavatelské firmy, ale i obce a uživatele pod jednou střechou. Asociace nabízí služby pro přenos znalostí o nových technologiích a oborech podnikání, navazování kontaktů mezi potenciálními partnery a aplikace k zahájení výzkumného projektu s inovativními společnostmi.“


O f-cell

Veletrh f-cell, založený v roce 2001, je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších mezinárodních obchodních událostí pro průmysl vodíkových a palivových článků. Nabízí komplexní přehled relevantních mezinárodních trhů a technologického pokroku. Návštěvníci zde navazují kontakty a setkávají se s osobami s rozhodující pravomocí. Interaktivní formát poskytuje expertům a nováčkům ideální platformu pro budování udržitelných obchodních vztahů. F-cell se skládá z mezinárodního veletrhu, prvotřídní konference, interaktivních workshopů a slavnostního večera s předáváním cen. Příští f-cell se bude konat 4. – 5. října 2022 ve Stuttgartu. www.f-cell.de

 

Pro další informace kontaktujte oficiální zastoupení veletrhu v ČR firmu Naveletrh na info@naveletrh.cz.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]