Automotive

11. května 2018 12:18

V čem spatřujete výjimečnost automobilového průmyslu?

Každé jednotlivé průmyslové odvětví se vyznačuje určitými charakteristikami či specifiky. Proto jsme se zeptali:

Mgr. Jaroslav Pazdera Manažer strategického rozvoje Lisovna plastů s. r. o.

Práce v automobilovém odvětví je jedním slovem výzva. Jedná se o vysoce kompetitivní trh s vysokým důrazem na cenu a kvalitu. Vysoká kvalita je zde podmínkou nutnou, nikoliv postačující. Celý trh se velmi rychle mění a kdo nedokáže dostatečně rychle reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků, je vytlačen z trhu a nahrazen novým hráčem z kterékoliv části světa, nyní převážně z Asie. Vysoké nároky na kvalitu jsou motorem celého odvětví. Je potřeba si uvědomit, že každý nevyhovující díl může být důvodem reklamace celého automobilu, nebo hůře, může ohrožovat zdraví uživatelů auta. Proto systematičnost a organizace práce je tak důležitá, že si automobilový průmysl sám vytvořil vnitřní normy a standardy, které dodavatelé dodržují a pravidelně vylepšují. Například nyní dochází k přechodu od standardu TS 16949 na IATF. Vysoká flexibilita celého trhu je dána tím, že automobilky se snaží co možná nejrychleji uvádět nové typy aut, facelifty, vylepšení atd. Proto potřebují dodavatele, kteří dokáží rychle a účinně reagovat na změny, případně přicházet s novými nápady na zefektivnění dílů či celků. Zefektivnění, které se v automobilovém průmyslu hledají na dennodenní bázi, jsou to, co činí práci atraktivní pro mnoho kreativců. I když někdy změny o tzv. 180° jsou složité na implementaci, je potřeba si uvědomit, že v tomto průmyslu na 100 % platí pořekadlo: „Náš zákazník, náš pán!“ Když mám někdy možnost nahlédnout do jiných odvětví, jsem překvapen, s jakou neefektivitou dokáží jiná odvětví přežít. Obecně se dá říci, že automotive je tahounem českého průmyslu, protože to, co se lidé zde naučí, potom implementují i do jiných průmyslových či obecně výrobních odvětví. V automobilovém průmyslu rychle nachází uplatnění moderní technologie či koncepty. Uvedu příklad vývoje, který přímo souvisí s výrobou: nyní již standardní požadavek na sledovatelnost a dohledatelnost jednotlivých dílů je pod rouškou průmyslu 4.0 nahrazen důrazem na zpracování a analýzu sesbíraných dat. Sledovatelnost a dohledatelnost (data-mining) je již bráno jako samozřejmost a nyní se celý trh soustředí již převážně na efektivní využití těchto dat (big-data analysis).

Ing. Petr Valda Výkonný ředitel
KASKO spol. s r. o.

Vzhledem k tomu, že mám zkušenosti i z neautomobilového průmyslu, jsou dodnes věci, které mě překvapují. Jsou pozitivní i negativní. Z těch negativních vnímám nejvíce někdy až nelogické nároky na kvalitu a procesy. Tím nemám na mysli, že bychom neuznávali kvalitu, ale některé nároky nekompetentních jednotlivců jsou někdy až nesmyslné. Občas mi připadá, že čím je daný pracovník méně kompetentní, tím má větší nároky na dodavatele, aby sám svoji neschopnost zakryl. Pozitivních faktorů vidím ale podstatně více. Opodstatněné nároky na kvalitu a procesy, které při správné spolupráci zákazníka a dodavatele posunují oba dva vpřed. Spolupráce s takovými zákazníky těší. Naštěstí takovýchto zákazníků máme většinu a tvoří nám zdravé a silné portfolio. Výborná platební morálka a stabilita objednávek. Tento faktor je z mého pohledu nejvýraznější oproti jiným oborům. Díky tomu můžeme dlouhodobě plánovat s vysokou mírou pravděpodobnosti, což v jiných oborech tak stabilní není. Osobně vnímám automotive v Česku ne jako montovnu (což se nám snaží politici a „experti“ stále vnucovat), ale jako klíčové odvětví průmyslu, na kterém se podílí mnoho dodavatelů s velkým podílem vlastního know-how a velkou přidanou hodnotou vlastních odborníků.

Gábor Iffland Ředitel pro externí komunikaci
Valeo

Automobilový průmysl je výjimečný v tom, že právě prochází třemi technologickými a sociálními revolucemi, které utvářejí jeho dosud největší historický vývoj: elektrifikace, autonomní vozidla a digitální mobilita. Tyto tři vzájemně propojené revoluce přinášejí rychlou, radikální změnu automobilů a způsob, jakým je používáme, přičemž vozidlo v klasickém pojetí postupně ustupuje do pozice chytrého auta podobně jako byl telefon nahrazen chytrým telefonem.

 

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]