Automotive

21. září 2018 07:57

Systém nástrojů LOGIQ pro inteligentní obrábění v průmyslu 4.0

Společnost ISCAR hodlá zahájit novou kampaň s názvem LOGIQ. Jejím cílem je zavést nový standard v oblasti špičkových řezných nástrojů. První prezentace výběru nejnovějších inovací řezných nástrojů pro obrábění kovů v ČR proběhne na veletrhu MSV BRNO 2018.

Lídr v oboru obrábění kovů a inovací nástrojů, společnost ISCAR, přijal koncepci inteligentního obrábění IQ pomocí logických zlepšení ve vývoji nástrojů. Výsledkem je řada nástrojových řešení LOGIQ, která předpovídá a splňuje potřeby zákazníků.
LOGIQ představuje inteligentní logický postup v sérii strategických kroků k implementaci standardů INDUSTRY 4.0 a zároveň zajišťuje kontinuitu a stabilitu.
INDUSTRY 4.0 – znamená integrovat interoperabilitu, pomoc při technických úkonech a decentralizované rozhodování do továrních postupů – vyzvat obráběcí centra, aby přezkoumaly své činnosti a přijaly postupy k dosažení těchto cílů. Obrábění logicky reaguje na tuto potřebu. ISCAR poskytuje nástroje k tomu, aby se to vše uskutečnilo.
V průmyslu, kde každá sekunda dělá rozdíl a počítá se každý pohyb, logický strategický návrh a taktické zdokonalování i nejzákladnějšího řezného nástroje, může přispět ke zvýšení produktivity, nižšímu plýtvání a nižším nákladům.
Bezkonkurenční inovace nástrojů LOGIQ zahrnují nové řezné geometrie a zajišťovací mechanismy pro stabilní, bezobslužné obrábění s vyšší opakovatelností. Vyměnitelné destičky jsou vybaveny sofistikovanými utvařeči a geometrií, která usnadňuje proces obrábění i při vysokých rychlostech a posuvech.
Nástroje z tvrdokovu jsou obohaceny novými jakostmi karbidů, které mají podstatně zvýšenou odolnost proti vibracím – klíčový faktor pro zvýšení produktivity při nepříznivých řezných podmínkách. Nejnovější druhy cementovaných karbidů odrážejí poznatky a know­‑how společnosti ISCAR v oblasti práškové metalurgie a technologií povlakování. Nové upínací osové držáky jsou vybaveny zařízením pro tepelné upínání a zároveň tlumení vibrací. Nová řešení frézování LOGIQ nástrojů zahrnují pevné, odolné destičky a frézovací tělesa s vylepšenými vlastnostmi. Aplikace soustružení LOGIQ nabízí nová řešení, která snižují zatížení obrábění, vytvářejí tenčí a širší třísky a odstraňují problémy s vibracemi a účinností chladicí kapaliny.

Z důvodů omezené možnosti rozsahu článku popíšeme detailněji jen následují nástroje z řady LOGIQ:

NAN MILL – průlom v miniaturizaci frézovacích nástrojů s vyměnitelnou destičkou
ISCAR rozšiřuje řadu frézovací nástrojů zavedením nových frézovacích těles malých průměrů. Jedná se o stopkové frézy 90 ° v rozsahu průměru 8 –10 mm, osazené trojúhelníkovými destičkami. Nástroje se budou objednávat pod obchodními názvy NAN MILL a NAN FEEED. Například stopková fréza průměru 8 mm je osazena dvěma destičkami a průměr 10 mm je konfigurován jako 3břitý nástroj. Destičky HM390 TPKR 0401-PCTR jsou jednostranné a délka řezné hrany je 4 mm. Řezná hrana je pozitivní a opatřena hladicí geometrií Wiper. Vyrábí se v osvědčených jakostech karbidů SUMO TEC.
Klíčovým prvkem konstrukce fréz je způsob upínání takových drobných destiček bez nebezpečí ztráty. Destičky se upevňují pomocí kuželového šroubu a není jej nutné úplně vyšroubovat ze závitu při otáčení břitu. Vzhledem k tomu, že destička je velmi malá, vložení do lůžka je provedeno pomocí klíče s magnetickým nosem.
Nástroje jsou vhodné pro 90 ° boční úběry s doporučenou hloubkou záběru 3 mm. Při výrobě kapes a dutin s výhodou využijete možnost šikmého zapouštění nástroje do dna.
Nástroje řady NAN jsou nejmenší nástroje s vyměnitelnými destičkami na trhu. Odpadá tak přebrušování takových nástrojů a technická hranice rychlé vyměnitelnosti břitů se tak posunula o stupeň dolů.
V obdobném vývoji se v současné době vyvíjejí i osvědčené vrtací nástroje ISCAR SUMO CHAM. Tam se hranice průměru rychlovýměnné vrtací hlavice dostává na hodnotu 5 mm.

CUT GRIP WHISPER LINE – řešení v oblasti problematického zapichování a upichování
Nástroje ISCAR řady Whisper určené pro upichování a zapichování jsou označovány jako laděné nebo tlumené nástroje, které poskytují účinná řešení pro eliminaci vibrací. Populární řada Whisper poskytuje řadu klíčových výhod pro zvýšení produktivity a dosažení výrazných úspor nákladů při zapichování a upichování.
Jak to vlastně funguje?
Vibrace se vyskytují v důsledku několika faktorů: tuhost stroje a upínacího systému, tvar dílu, odpor řezného nástroje a řezné parametry. V mnoha případech, zvláště v aplikacích s hlubokým drážkováním, není možné navrhnout řezné nástroje tak, aby se zabránilo vibracím běžným způsobem.
Nové planžety WHISPERLINE společnosti ISCAR jsou vybaveny tlumicí jednotkou, která absorbuje vibrace a umožňuje stabilní obrábění i při vysokých řezných podmínkách. Tlumicí jednotka je umístěna pod přední částí planžety. Skládá se ze dvou desek spojených šroubem, umístěných v kosočtvercovém rámu. Šrouby tlačí pláty proti stěnám přes O­‑kroužek.

Výhody:

  • dosažení nového rozsahu hloubek zapichování, při kterých by konvenční nástroje špatně fungovaly,
  • obrábění při vyšších řezných podmínkách, což zvyšuje produktivitu,
  • méně vibrací výrazně zvyšuje životnost nástroje,
  • zlepšení drsnosti povrchu obrobku.

Další jen ve zkratce:
Vrtáky LOGIQ řady LOGIQ3CAM výrazně zlepšují produktivitu vrtání; LOGIQ4TURN přinášejí lepší výkon v soustružnických operacích; frézovací tělesa a destičky LOGIQ4FEED umožňují hrubovací operace frézování při vysokých rychlostech a vysokém množství odstraňování kovů; tangenciální frézovací tělesa LOGIQ8TANG jsou určena pro 90 ° boční úběry; LOGIQ5GRIP je nový druh zapichovacích a upichovacích planžet použitelných v různých typech adaptérů.
Nechybí ani vysoce univerzální a efektivní řešení pro dělení a drážkování a výrobu ozubení z řady nástrojů Multi Master. A jsou zde další řady nástrojů zahrnující stovky nových produktů; každý navržený a vyvinutý k provádění základních úkolů v nejúčinnější možné metody. Všechny tyto novinky jsou seřazeny v novém katalogu nástrojů LOGIQ čítající 114 stran. Informujte se a žádejte u svých regionálních zástupců ISCAR ČR.

Od konceptu k realizaci jsou nástroje inspirovány myšlenkou LOGIQ a jsou odrazem odhodlání společnosti ISCAR vytvářet a dodávat vysoce kvalitní produkty, které přispívají ke zvýšení produktivity a ziskovosti. Čtvrtá generace průmyslové revoluce odhalila nové standardy a požadavky na obrábění kovů.


Navštivte firmu ISCAR na MSV 2018 na stánku č. 37 v Pavilonu F a zjistěte, jak řada nástrojů LOGIQ skutečně dává smysl a pomáhá optimalizovat operace řezných nástrojů.


ISCAR ČR s. r. o.
Mánesova 73, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 420 625
iscar@iscar.cz
www.iscar.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]