Automotive

21. září 2018 07:57

Systém nástrojů LOGIQ pro inteligentní obrábění v průmyslu 4.0

Společnost ISCAR hodlá zahájit novou kampaň s názvem LOGIQ. Jejím cílem je zavést nový standard v oblasti špičkových řezných nástrojů. První prezentace výběru nejnovějších inovací řezných nástrojů pro obrábění kovů v ČR proběhne na veletrhu MSV BRNO 2018.

Lídr v oboru obrábění kovů a inovací nástrojů, společnost ISCAR, přijal koncepci inteligentního obrábění IQ pomocí logických zlepšení ve vývoji nástrojů. Výsledkem je řada nástrojových řešení LOGIQ, která předpovídá a splňuje potřeby zákazníků.
LOGIQ představuje inteligentní logický postup v sérii strategických kroků k implementaci standardů INDUSTRY 4.0 a zároveň zajišťuje kontinuitu a stabilitu.
INDUSTRY 4.0 – znamená integrovat interoperabilitu, pomoc při technických úkonech a decentralizované rozhodování do továrních postupů – vyzvat obráběcí centra, aby přezkoumaly své činnosti a přijaly postupy k dosažení těchto cílů. Obrábění logicky reaguje na tuto potřebu. ISCAR poskytuje nástroje k tomu, aby se to vše uskutečnilo.
V průmyslu, kde každá sekunda dělá rozdíl a počítá se každý pohyb, logický strategický návrh a taktické zdokonalování i nejzákladnějšího řezného nástroje, může přispět ke zvýšení produktivity, nižšímu plýtvání a nižším nákladům.
Bezkonkurenční inovace nástrojů LOGIQ zahrnují nové řezné geometrie a zajišťovací mechanismy pro stabilní, bezobslužné obrábění s vyšší opakovatelností. Vyměnitelné destičky jsou vybaveny sofistikovanými utvařeči a geometrií, která usnadňuje proces obrábění i při vysokých rychlostech a posuvech.
Nástroje z tvrdokovu jsou obohaceny novými jakostmi karbidů, které mají podstatně zvýšenou odolnost proti vibracím – klíčový faktor pro zvýšení produktivity při nepříznivých řezných podmínkách. Nejnovější druhy cementovaných karbidů odrážejí poznatky a know­‑how společnosti ISCAR v oblasti práškové metalurgie a technologií povlakování. Nové upínací osové držáky jsou vybaveny zařízením pro tepelné upínání a zároveň tlumení vibrací. Nová řešení frézování LOGIQ nástrojů zahrnují pevné, odolné destičky a frézovací tělesa s vylepšenými vlastnostmi. Aplikace soustružení LOGIQ nabízí nová řešení, která snižují zatížení obrábění, vytvářejí tenčí a širší třísky a odstraňují problémy s vibracemi a účinností chladicí kapaliny.

Z důvodů omezené možnosti rozsahu článku popíšeme detailněji jen následují nástroje z řady LOGIQ:

NAN MILL – průlom v miniaturizaci frézovacích nástrojů s vyměnitelnou destičkou
ISCAR rozšiřuje řadu frézovací nástrojů zavedením nových frézovacích těles malých průměrů. Jedná se o stopkové frézy 90 ° v rozsahu průměru 8 –10 mm, osazené trojúhelníkovými destičkami. Nástroje se budou objednávat pod obchodními názvy NAN MILL a NAN FEEED. Například stopková fréza průměru 8 mm je osazena dvěma destičkami a průměr 10 mm je konfigurován jako 3břitý nástroj. Destičky HM390 TPKR 0401-PCTR jsou jednostranné a délka řezné hrany je 4 mm. Řezná hrana je pozitivní a opatřena hladicí geometrií Wiper. Vyrábí se v osvědčených jakostech karbidů SUMO TEC.
Klíčovým prvkem konstrukce fréz je způsob upínání takových drobných destiček bez nebezpečí ztráty. Destičky se upevňují pomocí kuželového šroubu a není jej nutné úplně vyšroubovat ze závitu při otáčení břitu. Vzhledem k tomu, že destička je velmi malá, vložení do lůžka je provedeno pomocí klíče s magnetickým nosem.
Nástroje jsou vhodné pro 90 ° boční úběry s doporučenou hloubkou záběru 3 mm. Při výrobě kapes a dutin s výhodou využijete možnost šikmého zapouštění nástroje do dna.
Nástroje řady NAN jsou nejmenší nástroje s vyměnitelnými destičkami na trhu. Odpadá tak přebrušování takových nástrojů a technická hranice rychlé vyměnitelnosti břitů se tak posunula o stupeň dolů.
V obdobném vývoji se v současné době vyvíjejí i osvědčené vrtací nástroje ISCAR SUMO CHAM. Tam se hranice průměru rychlovýměnné vrtací hlavice dostává na hodnotu 5 mm.

CUT GRIP WHISPER LINE – řešení v oblasti problematického zapichování a upichování
Nástroje ISCAR řady Whisper určené pro upichování a zapichování jsou označovány jako laděné nebo tlumené nástroje, které poskytují účinná řešení pro eliminaci vibrací. Populární řada Whisper poskytuje řadu klíčových výhod pro zvýšení produktivity a dosažení výrazných úspor nákladů při zapichování a upichování.
Jak to vlastně funguje?
Vibrace se vyskytují v důsledku několika faktorů: tuhost stroje a upínacího systému, tvar dílu, odpor řezného nástroje a řezné parametry. V mnoha případech, zvláště v aplikacích s hlubokým drážkováním, není možné navrhnout řezné nástroje tak, aby se zabránilo vibracím běžným způsobem.
Nové planžety WHISPERLINE společnosti ISCAR jsou vybaveny tlumicí jednotkou, která absorbuje vibrace a umožňuje stabilní obrábění i při vysokých řezných podmínkách. Tlumicí jednotka je umístěna pod přední částí planžety. Skládá se ze dvou desek spojených šroubem, umístěných v kosočtvercovém rámu. Šrouby tlačí pláty proti stěnám přes O­‑kroužek.

Výhody:

  • dosažení nového rozsahu hloubek zapichování, při kterých by konvenční nástroje špatně fungovaly,
  • obrábění při vyšších řezných podmínkách, což zvyšuje produktivitu,
  • méně vibrací výrazně zvyšuje životnost nástroje,
  • zlepšení drsnosti povrchu obrobku.

Další jen ve zkratce:
Vrtáky LOGIQ řady LOGIQ3CAM výrazně zlepšují produktivitu vrtání; LOGIQ4TURN přinášejí lepší výkon v soustružnických operacích; frézovací tělesa a destičky LOGIQ4FEED umožňují hrubovací operace frézování při vysokých rychlostech a vysokém množství odstraňování kovů; tangenciální frézovací tělesa LOGIQ8TANG jsou určena pro 90 ° boční úběry; LOGIQ5GRIP je nový druh zapichovacích a upichovacích planžet použitelných v různých typech adaptérů.
Nechybí ani vysoce univerzální a efektivní řešení pro dělení a drážkování a výrobu ozubení z řady nástrojů Multi Master. A jsou zde další řady nástrojů zahrnující stovky nových produktů; každý navržený a vyvinutý k provádění základních úkolů v nejúčinnější možné metody. Všechny tyto novinky jsou seřazeny v novém katalogu nástrojů LOGIQ čítající 114 stran. Informujte se a žádejte u svých regionálních zástupců ISCAR ČR.

Od konceptu k realizaci jsou nástroje inspirovány myšlenkou LOGIQ a jsou odrazem odhodlání společnosti ISCAR vytvářet a dodávat vysoce kvalitní produkty, které přispívají ke zvýšení produktivity a ziskovosti. Čtvrtá generace průmyslové revoluce odhalila nové standardy a požadavky na obrábění kovů.


Navštivte firmu ISCAR na MSV 2018 na stánku č. 37 v Pavilonu F a zjistěte, jak řada nástrojů LOGIQ skutečně dává smysl a pomáhá optimalizovat operace řezných nástrojů.


ISCAR ČR s. r. o.
Mánesova 73, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 420 625
iscar@iscar.cz
www.iscar.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]