Automotive

13. března 2017 09:01

Studenti se zajímali o zákulisí automobilového průmyslu

Jde o první investici společnosti

  • Na VUT FSI Brno se uskutečnila odborná přednáška z praxe, a to na téma: Vývoj produktů pro nákladní automobily.
  • Studenti se doptávali také na specifika automobilového průmyslu a vývoj nových produktů v něm.
  • Vedení fakulty takovou spolupráci podporuje, chápe ji jako součást výchovy studentů, je otevřeno propojování akademického a komerčního světa.

Na VUT FSI (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství) se uskutečnila odborná přednáška z praxe, a to na téma: Vývoj produktů pro nákladní automobily. Přednáška byla určena zejména studentům vyšších ročníků. Akce se zúčastnilo 30 studentů.
Posluchači se dozvěděli, čím jsou charakteristické a jak fungují produkty pro nákladní automobily, o jejich specifikách oproti automobilům osobním a o procesu vývoje těchto produktů. Přednášející Ing. Ivo Řehák (vedoucí týmu Vývoje produktů pro nákladní automobily v oddělení Výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service v Nové Vsi) pohovořil o zákaznických požadavcích na provozní podmínky, životnost, odolnost, čistotu aj., se studenty dále rozebíral používané softwary technické dokumentace, 3D měření a zkoušky v laboratoři. Posluchačům byla přiblížena náplň práce v oddělení Výzkumu a vývoje a na zkušebně.
Studenti byli zvídaví a kladli otázky především z oblasti dodavatelsko­‑odběratelských vztahů, fungování automobilového průmyslu, výběrových řízení v prvovýrobě (OEM) a konkurence v něm. Zajímalo je, jak prakticky probíhá vývoj nového produktu pro automobilku, komponenty filtračních soustav a rovněž zhlédli ukázky výrobků. Padly i dotazy na servisní intervaly filtrů a požadavky na jejich čistotu.
V neposlední řadě Ing. Marcela Marázová, která má spolupráci společnosti MANN+HUMMEL se školami na starosti, seznámila studenty s trendem nárůstu center sdílených služeb (Shared Service Centers, SSC) a poukázala i na méně obvyklé služby jako právě Výzkum, vývoj a zkušebna. Informovala rovněž studenty o možnostech spolupráce již při studiu a odpovídala studentům na jejich dotazy ohledně firemních benefitů, např. 13. a 14. mzdy. Tyto aktivity jsou prospěšné pro obě strany. Ing. Pavel Ramík z VUT Brno, Fakulty strojního inženýrství, Ústavu automobilního a dopravního inženýrství k tomu říká: „Spolupráci s komerčním sektorem chápeme nejen jako rozšíření, ale jako nezbytnou součást výchovy našich studentů. Vychováváme studenty pro uplatnění v průmyslu, jako novou generaci pracovníků vedoucích technický vývoj a přinášejících know­‑how pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, pracovníky pro konkurenceschopné firmy na trhu. K tomu naši studenti potřebují nejen znalosti nabyté na univerzitě, ale i aktivní kontakt s firmami. Zároveň je to pro nás zpětná vazba, díky které můžeme pružně reagovat na aktuální potřeby firem.“
Ing. Jan Adámek, vedoucí oddělení Automotive v MANN+HUMMEL Service k tomu dodává: „Rádi bychom studenty upozornili, že dveře k nám mají otevřené. Ve firmě si vychováváme mladé talenty již od dob jejich studia. Jen k nám do oddělení pravidelně dochází několik studentů v rámci Trainee programu a dlouhodobé brigády. Jejich počty pravidelně doplňujeme, neboť se z nich ve většině případů stávají kmenoví zaměstnanci. Ti se pak zaučují mimo jiné i na pobočkách v zahraničí.“

Kromě toho nadále platí pro studenty i učitele pozvání na exkurzi do MANN+HUMMELu v Nové Vsi na Třebíčsku, kde budou mít možnost vidět výrobu, technologie, řízení kvality, oddělení R & D a zkušebnu.

Redakčně zpracováno z www.iae.fme.vutbr.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]