Automotive

01. června 2024 00:22

Společnost Siemens úspěšně realizovala dobíjení elektromobilu výkonem 1 MW

  • Prototyp systému megawattového dobíjení (MCS) společnosti Siemens v rámci pilotního projektu úspěšně zrealizoval dobití o výkonu 1 MW
  • Nová technologie ukazuje potenciál ultravýkonného dobíjení pro dálkovou, nákladní a kamionovou doprau
  • Použitý systém Siemens SICHARGE MCS je postaven na portfoliu produktů a řešení SICHARGE se speciálně přizpůsobeným výdejovým terminálem

Společnost Siemens Smart Infrastructure úspěšně zrealizovala první dobití nákladního elektromobilu výkonem 1 MW. V pilotním projektu byl použit prototyp MCS dobíječky Siemens a prototyp elektrického nákladního automobilu.

Růst v segmentu elektrických nákladních vozidel je stimulován technologickým vývojem v oblasti baterií i dobíjecích technologií. Zvyšující se poptávka po bezemisních dopravních řešeních platí i pro dálkovou přepravu, kde provozovatelům vozových parků nabízí řadu příležitostí. Ve spojení se stávajícím systémem CCS (Combined Charging System) tak bude megawattové nabíjení (MCS) hrát rozhodující roli při elektrifikaci těžkých nákladních vozidel.

Dobíjení ve standardu MCS může úspěšně přispět k udržitelné dálkové dopravě provozované nákladními vozidly. S cílem podpořit pokrok v udržitelné transformaci tohoto druhu dopravy, který produkuje vysoké množství emisí, představila společnost Siemens prototyp megawattového nabíjecího systému SICHARGE. Vychází ze stávajícího portfolia a zahrnuje několik dobíjecích jednotek SICHARGE UC150, přepínací matice a speciálně upravený výdejový terminál. Přepínací matice je ústředním prvkem systému MCS. Sdružuje výstupní výkon z dobíjecích stanic a v závislosti na požadavku ho směruje do výdejového terminálu. Na vhodné dobíjecí stanici s výkonem kolem jednoho megawattu by bylo možné dobít baterie běžně používané v elektrických nákladních automobilech z 20 na 80 procent za přibližně 30 minut.

„Zejména v dálkové dopravě budou elektrické nákladní automobily a autobusy potřebovat rychlé megawattové dobití během zákonných přestávek v jízdě,“ uvedl Markus Mildner, CEO eMobility, Siemens Smart Infrastructure, a dodal: „Tento úspěšný test nás však opět posouvá o velký technologický krok kupředu a je potvrzením našich ambicí se aktivně podílet na zvýšení udržitelnosti dopravy.“

„Megawattové dobíjení je zásadní pro dálkovou kamionovou a autobusovou dopravu. Věřím, že tento technologický milník přispěje k rozvoji elektrifikace kamionové a autobusové přepravy také v České republice,“ doplnil Martin Šilar, vedoucí oddělení elektromobility v Siemens Česká republika.

Elektromobilita v dálkové dopravě nabízí provozovatelům vozových parků bezpočet příležitostí

Těžká nákladní vozidla* používaná v silniční dopravě vyprodukují přes 25 % emisí skleníkových plynů v Evropské unii (EU). Snižování těchto emisí je klíčové pro dosažení cílů EU v oblasti uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení poptávky po dovozu fosilních paliv. Evropský parlament nedávno přijal nová opatření s cílem splnit tyto klimatické ambice a zlepšit kvalitu ovzduší v EU, mj. i prostřednictvím snižování emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel. Od roku 2040 budou muset být emise CO2 z velkých nákladních vozidel a autobusů sníženy o 90 %. Do roku 2030 budou muset nové městské autobusy snížit své emise o 90 % a do roku 2035 by měly být zcela bezemisní.

Elektrifikace dálkové nákladní dopravy změní obchodní modely přepravních společností a vytvoří prostor pro konkurenční výhody, a to hned na několika úrovních. Stále více zákazníků dopravních společností totiž přikládá význam uhlíkově neutrální přepravě jejich zboží – a přepravcům, kteří nebudou schopni tento požadavek splnit, pak může takzvaně i doslova ujet vlak.

* Evropský parliament přijal přísnější cíle pro emise CO₂ u nákladních vozidel a autobusů

 


Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: http://www.siemens.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]

Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 s novou technologickou expozicí i rozšířenou prezentací 3D tisku

Mezinárodní strojírenský veletrh opět soustředí na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií se letos uskuteční na […]

Řešení problémů s vyrovnáním – Aplikace v leteckém a obranném průmyslu

K dosažení spolehlivých výsledků měření přímosti na dlouhé vzdálenosti je nutné použití: přesných přístrojů precizního softwaru pro zpracování dat pečlivých kalibračních postupů APLIKACE PRO LETECKÝ […]