Automotive

11. května 2017 14:44

Společnost Sandvik Coromant spustila revoluci v oblasti soustružení

První průmyslově využitelné řešení umožňující „soustružení ve všech směrech“ nabízí vyšší flexibilitu a produktivitu obrábění i delší životnost nástroje.

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila zcela novou, revoluční koncepci soustružení, která nabízí vyšší flexibilitu obrábění a potenciál pro významný vzestup produktivity. Metodika PrimeTurning™, společně s příslušnými nástroji, přináší výrobcům, a to především v oblasti letecké a automobilové výroby, první průmyslově využitelné řešení skutečně umožňující „soustružení ve všech směrech“. Na rozdíl od konvenčních soustružnických postupů, které se v zásadě nemění už desítky let, metoda PrimeTurning strojírenským závodům umožňuje provádět podélné soustružení (oběma směry), čelní soustružení i tvarové obrábění s pomocí jediného nástroje. Tento pracovní postup je založen na tom, že nástroj vstupuje do záběru u sklíčidla a na své dráze ke druhému konci součásti odebírá materiál. Díky tomu lze použít malý úhel nastavení, větší úhel hlavního břitu a obrábění lze provádět při vyšších hodnotách řezných parametrů. Navíc lze stejné nástroje použít i pro běžné soustružení (od konce součásti směrem ke sklíčidlu).
Společnost Sandvik Coromant je přesvědčena, že u některých aplikací by použití metody PrimeTurning namísto konvenčních postupů mohlo přinést zvýšení produktivity o více než 50 %. Některá zlepšení jsou dána menším úhlem nastavení, respektive větším úhlem hlavního břitu, který vede ke vzniku tenčích a širších třísek, v důsledku čehož dochází k rozložení zatížení a odvádění tepla z oblasti zaoblení špičky. Výsledkem jsou jak vyšší hodnoty řezných parametrů, tak i prodloužení životnosti nástroje. A navíc, protože řez probíhá směrem z rohu, neexistuje ani riziko hromadění třísek (což je běžný a nežádoucí průvodní jev konvenčního podélného soustružení). K celkovému zvýšení produktivity rovněž přispívá vyšší využití stroje díky zkrácení časů na seřízení a omezení prostojů z důvodu výměny nástrojů.
Metoda PrimeTurning bude obzvláště výhodná pro průmyslová odvětví, jako jsou letecký a automobilový průmysl, kde je vnější soustružení zapotřebí při výrobě velkých sérií a kde je třeba provádět časté seřizování a četné výměny nástrojů. „Zkušení operátoři dobře vědí, že malý úhel nastavení umožňuje zvýšení rychlosti posuvu,“ říká Håkan Ericksson, manažer aplikačních technologií ve společnosti Sandvik Coromant. „Chtějí­‑li však zajistit přístup až do rohu a předejít vzniku dlouhých vlnitých třísek, které jsou charakteristické pro malé úhly nastavení, při konvenčním soustružení jsou omezeni tím, že musí použít úhel nastavení blízký 90 °. Metoda PrimeTurning tyto problémy řeší tím, že nabízí kombinaci výborného přístupu do rohu a možnosti použití úhlu nastavení v rozmezí 25 °–30 °, které zajišťuje vynikající kontrolu utváření třísky a dodržování tolerancí. Tato inovace nabízí nespočet možností, jak provádět stávající soustružnické operace mnohem efektivnějším a produktivnějším způsobem. Nejedná se pouze o nový nástroj, jde o zcela nový způsob soustružení.“
Zavádění metody PrimeTurning je na svém počátku podpořeno uvedením dvou soustružnických nástrojů CoroTurn® Prime se specifickým určením a generátoru kódů pro metodu PrimeTurning, který poskytuje optimalizované programovací kódy a pracovní postupy. Břitové destičky CoroTurn Prime mají tři břity/rohy: jeden pro podélné soustružení, jeden pro obrábění čelních ploch a jeden pro tvarové obrábění. Tím je dosaženo efektivního využití řezných hran a delší životnosti nástroje. Nabídka obsahuje dva unikátní typy břitových destiček se specifickým určením: Destička CoroTurn Prime typu A je opatřena třemi rohy s úhlem 35 ° a je určena pro lehké hrubování, dokončování a tvarové obrábění, zatímco destička CoroTurn Prime typu B se dvěma extrémně odolnými rohy je určena výhradně pro hrubovací obrábění. V současnosti je v nabídce devět břitových destiček CoroTurn Prime typu A a šest destiček CoroTurn Prime typu B určených pro obrábění materiálů ISO P (oceli), S (žárovzdorné slitiny a titan) a M (korozivzdorné oceli), přičemž do budoucna se plánuje rozšíření nabídky i pro další skupiny obráběných materiálů. Pro uchycení břitových destiček slouží 52 variant nástrojových držáků, včetně adaptérů Coromant Capto®, CoroTurn QS a stopkových držáků.
Díky optimálnímu nastavení hodnot rychlosti posuvu a poloměru pro vstup do záběru nezajišťuje generátor kódů pro metodu PrimeTurning pouze maximální výkonnost, ale také bezpečnost obráběcího procesu. Vytvořené ISO kódy jsou kompatibilní s různými CNC systémy.

www.sandvik.coromant.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]