Automotive

11. května 2017 14:44

Společnost Sandvik Coromant spustila revoluci v oblasti soustružení

První průmyslově využitelné řešení umožňující „soustružení ve všech směrech“ nabízí vyšší flexibilitu a produktivitu obrábění i delší životnost nástroje.

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila zcela novou, revoluční koncepci soustružení, která nabízí vyšší flexibilitu obrábění a potenciál pro významný vzestup produktivity. Metodika PrimeTurning™, společně s příslušnými nástroji, přináší výrobcům, a to především v oblasti letecké a automobilové výroby, první průmyslově využitelné řešení skutečně umožňující „soustružení ve všech směrech“. Na rozdíl od konvenčních soustružnických postupů, které se v zásadě nemění už desítky let, metoda PrimeTurning strojírenským závodům umožňuje provádět podélné soustružení (oběma směry), čelní soustružení i tvarové obrábění s pomocí jediného nástroje. Tento pracovní postup je založen na tom, že nástroj vstupuje do záběru u sklíčidla a na své dráze ke druhému konci součásti odebírá materiál. Díky tomu lze použít malý úhel nastavení, větší úhel hlavního břitu a obrábění lze provádět při vyšších hodnotách řezných parametrů. Navíc lze stejné nástroje použít i pro běžné soustružení (od konce součásti směrem ke sklíčidlu).
Společnost Sandvik Coromant je přesvědčena, že u některých aplikací by použití metody PrimeTurning namísto konvenčních postupů mohlo přinést zvýšení produktivity o více než 50 %. Některá zlepšení jsou dána menším úhlem nastavení, respektive větším úhlem hlavního břitu, který vede ke vzniku tenčích a širších třísek, v důsledku čehož dochází k rozložení zatížení a odvádění tepla z oblasti zaoblení špičky. Výsledkem jsou jak vyšší hodnoty řezných parametrů, tak i prodloužení životnosti nástroje. A navíc, protože řez probíhá směrem z rohu, neexistuje ani riziko hromadění třísek (což je běžný a nežádoucí průvodní jev konvenčního podélného soustružení). K celkovému zvýšení produktivity rovněž přispívá vyšší využití stroje díky zkrácení časů na seřízení a omezení prostojů z důvodu výměny nástrojů.
Metoda PrimeTurning bude obzvláště výhodná pro průmyslová odvětví, jako jsou letecký a automobilový průmysl, kde je vnější soustružení zapotřebí při výrobě velkých sérií a kde je třeba provádět časté seřizování a četné výměny nástrojů. „Zkušení operátoři dobře vědí, že malý úhel nastavení umožňuje zvýšení rychlosti posuvu,“ říká Håkan Ericksson, manažer aplikačních technologií ve společnosti Sandvik Coromant. „Chtějí­‑li však zajistit přístup až do rohu a předejít vzniku dlouhých vlnitých třísek, které jsou charakteristické pro malé úhly nastavení, při konvenčním soustružení jsou omezeni tím, že musí použít úhel nastavení blízký 90 °. Metoda PrimeTurning tyto problémy řeší tím, že nabízí kombinaci výborného přístupu do rohu a možnosti použití úhlu nastavení v rozmezí 25 °–30 °, které zajišťuje vynikající kontrolu utváření třísky a dodržování tolerancí. Tato inovace nabízí nespočet možností, jak provádět stávající soustružnické operace mnohem efektivnějším a produktivnějším způsobem. Nejedná se pouze o nový nástroj, jde o zcela nový způsob soustružení.“
Zavádění metody PrimeTurning je na svém počátku podpořeno uvedením dvou soustružnických nástrojů CoroTurn® Prime se specifickým určením a generátoru kódů pro metodu PrimeTurning, který poskytuje optimalizované programovací kódy a pracovní postupy. Břitové destičky CoroTurn Prime mají tři břity/rohy: jeden pro podélné soustružení, jeden pro obrábění čelních ploch a jeden pro tvarové obrábění. Tím je dosaženo efektivního využití řezných hran a delší životnosti nástroje. Nabídka obsahuje dva unikátní typy břitových destiček se specifickým určením: Destička CoroTurn Prime typu A je opatřena třemi rohy s úhlem 35 ° a je určena pro lehké hrubování, dokončování a tvarové obrábění, zatímco destička CoroTurn Prime typu B se dvěma extrémně odolnými rohy je určena výhradně pro hrubovací obrábění. V současnosti je v nabídce devět břitových destiček CoroTurn Prime typu A a šest destiček CoroTurn Prime typu B určených pro obrábění materiálů ISO P (oceli), S (žárovzdorné slitiny a titan) a M (korozivzdorné oceli), přičemž do budoucna se plánuje rozšíření nabídky i pro další skupiny obráběných materiálů. Pro uchycení břitových destiček slouží 52 variant nástrojových držáků, včetně adaptérů Coromant Capto®, CoroTurn QS a stopkových držáků.
Díky optimálnímu nastavení hodnot rychlosti posuvu a poloměru pro vstup do záběru nezajišťuje generátor kódů pro metodu PrimeTurning pouze maximální výkonnost, ale také bezpečnost obráběcího procesu. Vytvořené ISO kódy jsou kompatibilní s různými CNC systémy.

www.sandvik.coromant.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]