Automotive

11. května 2017 10:39

Pulsní omílání – revoluce v automobilovém průmyslu

Pulsní omílání – metodá vyvinuta předním dodavatelem omílacích systémů na evropském trhu, firmou OTEC Präzisionsfinish GmbH – je v současnosti nejvyspělejší metodou opracování extrémně citlivých obrobků z oboru hydrauliky nebo tvarově složitých výrobků, pracující s absolutní přesností.

Princip této metody, díky níž lze opracovat až 5 obrobků najednou v čase kratším než 1 minuta, je v síle relativního pohybu mezi médiem a obrobkem. Obrobek je uchycen do sklíčidla a ponořen do média, následně je roztočen do rychlosti až 2 000 ot./min. v nejkratším možném čase, pak je okamžitě zastaven a opět roztočen opačným směrem.
Díky setrvačnosti média, jehož výsledkem je rozdílná rychlost dvou prvků, je dosaženo velmi přesného opracování na místech, která jsou jinak v procesech hromadného omílání nedostupná.

Zvýšení kvality komponentů
Diferenciál
V automobilovém průmyslu se diferenciál většinou používá jako diferenciál nápravy. Je navržen k pohonu dvou kol tak, aby se kola mohla otáčet rozdílnou rychlostí, ale se stejnou hnací silou i při průjezdu zatáčkou.
Ke stejnému účelu se používá jako mezinápravový diferenciál u vozidel s pohonem čtyř kol, kde je výkon rozložen na dvě nebo více náprav.

Úkol
Kuželové ozubené kolo a hnací hřídel je třeba namontovat tak, aby nevznikla vůle, která by bránila plynulé jízdě bez škubání. Problémem je, že povrch obou dílů – prstence a pastorku – je z výroby hrubý. Pokud by byly namontovány tak, jak jsou, docházelo by kvůli malým styčným plochám k nadměrnému opotřebení. V důsledku by se v ozubeném soukolí po krátké době vytvořila příliš velká vůle. Úsilí ke zvětšení procenta styčné plochy bylo až doposud velmi vysoké. Obě části musí být například namontovány na speciálním zařízení pokrytém lešticími prostředky s oxidem hlinitým a současně běžet proti sobě navzájem (v záběru) ve vysoké rychlosti. Pomocí tohoto procesu do sebe obě části zapadají mnohem lépe a styčná plocha je větší. Jedná se o opravdu drahý proces, protože oba dílce musí být namontovány v párech. Existují proto dobré důvody, aby průmysl osobních a nákladních automobilů našel výhodnější způsob řešení tohoto problému.

Řešení dle firmy OTEC
Dílce jsou uchyceny do držáku a za pomoci metody pulsfinish opracovány ve velmi jemném médiu. Permanentně zrychlují a opět zpomalují a následně opět akcelerují na opačnou stranu. Procesní doba je závislá na povrchové drsnosti dílců před procesem. Při počátečním Ra 1,0 µm bylo doposud dosaženo Ra 0,4 µm. Při počáteční drsnosti Ra 0,4 µm jsme se dostali na finální Ra 0,1 µm. Dalším úspěšným použitím metody pulsního omílání u diferenciálů je zaoblení horních hran před silovým tryskáním dílů. Zaoblení by mělo zabránit situaci, kdy část materiálu z dílu vytvoří otřep na hraně během tryskání. S podobně dobrými výsledky lze opracovat např. i ozubená kola do převodovek nebo další komplikované dílce, a tím výrazně vylepšit jejich vlastnosti.

Vačková hřídel
Toto je další případ dílce, který není snadné pomocí běžných metod kvalitně a rovnoměrně opracovat. Pulsní omílání však výrazně zlepší vlastnosti vačkové hřídele na celém povrchu.

Vačková hřídel před procesem

Vačková hřídel po procesu (60 vteřin)

Měření vačkové hřídele

Výhody
1) Nižší opotřebení, delší životnost.
2) Nižší tření díky nižší hodnotě Rpk a díky tomu vyšší výkonový efekt.
3) Výrazně sníženo generování tepla.
4) Méně kovových částeček v oleji, což umožňuje delší intervaly výměny oleje.
5) Až o polovinu snížená hlučnost.

Výrobce:

www.otec-online.com

Zastoupení pro ČR a SR: :

www.advantage-fl.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]