Automotive

16. září 2018 16:55

První koboty v MSICu

O tom, že MSIC plánuje vybudovat centrum průmyslové kompetence, jsme se již několikrát zmiňovali. Jedním z konkrétních kroků vedoucích ke spuštění tohoto projektu bylo i neformální otevření centra kolaborativních robotů, které proběhlo ve čtvrtek 28. června v areálu MSIC za účasti zástupců z podnikatelské sféry.

MSIC ve spolupráci se strategickými partnery, jako je např. Moravskoslezský automobilový klastr, velmi flexibilně reaguje na novodobé trendy v technologiích. V letech 2016–2019 bylo celosvětově do výrobních podniků pořízeno cca 1,4 milionů nových průmyslových robotů v hodnotě 60 mld. USD. Co se týká konkrétního využití, 70 % z nich je využíváno pro automobilový, elektrotechnický průmysl a pro zpracování kovů.

Co je kobot a jaký je konkrétní přínos pro firmu po zavedení kolaborativní robotiky?

Významným prvkem kobotů je interakce s člověkem. Pracovník a kobot jsou součástí dané operace, při které se vzájemně doplňují. V principu jsou koboty daleko pomalejší než klasické průmyslové roboty a jsou konstruovány tak, aby dokázaly pružně reagovat na změnové požadavky v průběhu výrobní operace nebo cyklu.

Díky zavedení kolaborativní robotiky mohou firmy nejen jednodušeji a efektivněji udržovat výrobu v zemích s vyšší cenou lidské práce, ale také vrátit zpět výrobní aktivity, které byly v minulosti outsourcovány ze zemí s nízkými osobními náklady.

Jaké služby bude možné v MSIC využít?

Cílem společného projektu MSIC a Moravskoslezského automobilového klastru je vytvoření tzv. kolokačního centra s kolaborativními roboty, kde si budou moci firmy kompletně ověřit možnosti využití různých typů kobotů, případně si odladit robotizované pracoviště pro výrobu daného produktu. Dojde tak k vytvoření společného místa s vysokou koncentrací znalostí i praktického ověření kolaborativní robotiky zejména pro malé a střední firmy z regionu, pro které je vybudování vlastního testovacího pracoviště značně finančně náročné.

Redakčně zpracováno z www.ms-ic.czobearings.cz

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]