Automotive

06. května 2019 07:34

Nový rekord: Koyo Bearings podruhé překročilo hranici jedné miliardy v tržbách

Olomoucká firma, zabývající se výrobou ložisek, už podruhé za dobu své existence překročila hranici tržeb jedné miliardy korun. Fiskální rok, který skončil 31.března, byl pro firmu rokem úspěšným. Firma s japonskými kořeny má ve výrobě ložisek více než stoletou tradici, na Moravě působí osmnáctým rokem.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Rok této společnosti byl opět ve znamení pokračujícího nárůstu objemu, čímž vzrostly tržby této firmy oproti fiskálnímu roku 2017 o 4%. „ S uplynulým rokem můžeme být spokojení. První polovina fiskálního roku byla pozitivně ovlivněna získáním nových zákazníků a růstem požadavků od zákazníků stávajících. Druhou polovinu fiskálního roku ovlivnila situace spojená se schvalováním typu vozidel v Evropské unii dle emisní metodiky WLTP a s poklesem prodeje aut v Číně. Důležitým faktorem byly i otázky spojené s případným Brexitem. Všeobecně se fiskální rok 2018 nesl ve znamení růstu tržeb, a to již pátý rok po sobě. Ve fiskálním roce 2019 očekáváme mírný růst, který je dán novými projekty a nominacemi od zákazníků. Zároveň bude ale ovlivněn hospodářskou situací ve světě a v automobilovém průmyslu,“ vyjádřil se k tržbám ředitel olomoucké společnosti, Petr Novák.

Investice spojené s Průmyslem 4.0

Společnost Koyo Bearings v uplynulém roce investovala téměř 120 mil. do modernizace strojového parku a do nákupu nových strojů. „Průmysl 4.0 a elektromobilita jsou žhavými trendy v automobilovém průmyslu, které chceme a hlavně musíme sledovat. Náš výrobní systém je velice precizní, proto je třeba držet krok s nejmodernějšími technologiemi. Velkou část investic pojmula výstavba nové kalící linky, s jejíž výstavbou se začalo už ve fiskálním roce 2017. Částka 90 mil. korun, která byla investována do kalící linky, je zároveň největší jednorázovou investicí od založení firmy. Další část investic směřovala do nákupu strojů v oblasti soustružení, broušení a vrtání, kdy jsme si ve spolupráci s českými a slovenskými dodavateli nechali vyrobit nové stroje na zakázku dle našich požadavků,“ dodal Novák. Firma se ve svém Technologickém centru v Brně zaměřuje na činnosti v oblasti úpravy stávajících výrobků, testování, designu, simulace, tribologie a analytických měření. Centrum je úzce napojeno na sesterská technologická centra v Evropě a USA a úzce podporuje ostatní závody mateřské společnosti včetně mateřské centrály v Japonsku. Společnost blízce spolupracuje se svými zákazníky, a to s cílem navrhnout nová řešení v oblasti hybridních pohonů, elektrických pohonů a dalších aplikací jak v automobilovém průmyslu, tak ve strojírenství.

Výrobní proces v souladu s životním prostředím

Část investic společnosti Koyo Bearings směřovala na projekty, které souvisí s životním prostředím. Výměnou klimatizací za adiabatické chlazení, kompresoru za stlačený vzduch a výměnou starých svítidel za nová úspornější LED svítidla snížila firma spotřebu elektrické energie. To mělo velký vliv na snížení emisí CO2, který vzniká především její spotřebou. Byl pořízen také odsolovač, který separuje vodu od soli ze solné lázně, ve které probíhá kalení. Tato recyklace tak umožní opětovné použití soli pro kalení, čímž firma ročně ušetří 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný odpad. Změnou prošel i výrobní proces po ergonomické stránce. Na skladě vstupního materiálu například přibyly manipulátory, které pomáhají zaměstnancům při manipulaci se vstupním materiálem. Také byly pořízeny účinnější ochranné pomůcky pro práci ve výrobě. Ve fiskálním roce 2019 se firma zaměří na instalaci fotovoltaických panelů na střechu závodu nebo instalaci kogenerační jednotky, sloužící pro výrobu elektrické energie a tepla ze zemního plynu.

Podpora mladých studentů a charitativních organizací

V uplynulém fiskálním roce rozdala firma až 400 000 Kč na podporu školství a charitativních spolků, se kterými firma dlouhodobě spolupracuje. Stálicí mezi těmito akcemi je prodej pryšců nádherných – vánočních hvězd. Dále také prodej punčů ve stánku Dobrého místa pro život, kde výsledný zisk putuje na vybranou organizaci. Fiskální rok 2018 završila firma darováním 250 000 Kč mezi osm základních škol Olomouckého kraje. Ty použijí peníze na obnovu dílen, kde budou rozvíjet praktické myšlení žáků.

Úspěchy a ocenění

V roce 2018 získala společnost ocenění Dodavatel pro auto roku 2018. Také získala ocenění Společnost přátelská rodině. A to především díky projektům, které jsou zaměřeny na zaměstnance a rodinné příslušníky. Částku, dosahující jednoho milionu korun, věnovalo vedení firmy do akcí, pořádaných pro své zaměstnance. Jednalo se například o Rodinný den, představení v Moravském divadle nebo Bublinovou show pro děti. Dále se společnost postarala o rozšíření parkovacích míst pro své zaměstnance. Koyo Bearings čítá 534 kmenových zaměstnanců, jelikož filozofie této společnosti není zaměřená na zaměstnávání agenturních zaměstnanců. Za velkou událost lze považovat i jubilejních 210 milionů ložisek, které firma vyrobila od roku 2001, kdy byla založena. Jen za uplynulý rok vyrobila 17 milionů kusů.

Společnost Koyo Bearings aktivně působí jak v České republice, tak v Olomouckém regionu ve spolupráci s olomouckým Magistrátem a se zastupiteli Olomouckého kraje. Firma je členem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), Hospodářské komory, Sdružení průmyslu a dopravy a Moravskoslezského automobilového klastru. Ředitel firmy, Petr Novák, je členem představenstva Sdružení automobilového průmyslu, dále členem představenstva Olomoucké hospodářské komory a také Krajské rady pro inovace a vzdělávání. S veřejnou správou řeší zavedení technických oborů a nedostatečně propracované duální vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivně se podílí na vzniku místního krajského inovačního centra.

Pro rok 2019 má společnost přesně definované měřitelné interní a externí cíle, které jsou vyhodnocovány v pravidelných časových intervalech. Hlavní měřitelné cíle se zaměřují na bezpečnost práce, zvýšení kvality výroby, produktivitu, zákaznický servis, finanční výsledky, snížení objemu zásob a optimalizaci cash flow.


www.koyobearings.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]