Automotive

25. září 2017 12:02

Nový mikroskopický systém pro hodnocení mikročistoty Olympus CIX 100

Čistota jednotlivých součástí je stěžejním faktorem ve výrobním procesu. Splňování přísných požadavků norem ohledně počtu, analýzy a klasifikace kontaminujících částic, často ve velikosti mikrometrů, je velmi důležitou součástí vývoje, výroby a kontroly kvality finálního produktu. Lokální a také mezinárodní předpisy určují postupy měření a nároky na dokumentaci výsledků tak, aby mohla být přesně definována kontaminace vyráběných dílů, která přímo ovlivňuje životnost komponentů a finálních výrobků. Dříve byla k této charakterizaci používána gravimetrická metoda – určení hmotnosti zbytkových částic na filtru po proplachu. Současné normy však vyžadují mnohem detailnější informaci ohledně druhu kontaminace, tedy informaci o povaze znečištění – počtu, velikosti a distribuci částic, a také o jejich charakteru z hlediska materiálu.

Systém OLYMPUS CIX100 díky své inovativní metodě polarizace nabízí vysoce výkonnou akvizici obrazu a přesnou živou analýzu odrazivých i neodrazivých částic o velikosti od 2,5 μm do 42 mm při jednom snímání. Toto komplexní řešení je při snímání dvakrát rychlejší než ostatní inspekční systémy. Spočítané a uspořádané částice jsou zobrazovány živě a jsou kategorizovány do tříd podle velikosti, takže je možné přímo rozhodovat o opětovném zpracování a rychle reagovat na neúspěšné testy.
OLYMPUS CIX100 zároveň nabízí výkonné a snadno použitelné nástroje pro kontrolu inspekčních dat s rychlou řízenou kontrolou částic. Miniatury každého kontaminantu zjištěného systémem jsou doprovázeny údaji o naměřených rozměrech, takže je kontrola získaných dat naprosto intuitivní. Informace o konkrétním kontaminantu získá inspektor snadno. Při kontrole jsou veškeré výsledky aktualizovány a automaticky zobrazovány ve všech zobrazeních a kategoriích podle velikosti. Tím je zajištěna maximální časová úspora a naprostá přehlednost všech relevantních výsledků inspekce.
Systém OLYMPUS CIX100 pro hodnocení mikročistoty nabízí vyšší výkon a produktivitu v celém inspekčním procesu a byl navržen tak, aby usnadňoval inspekce čistoty inspektorům bez ohledu na úroveň praxe. Intuitivní pracovní postupy zvyšují produktivitu a důvěryhodnost výsledků a zároveň zkracují dobu jednotlivých cyklů, snižují náklady na testy a pomáhají předcházet chybám.

Ing. Karel Dám, Ph.D.; Olympus Scientific Solutions Division, OLYMPUS CZECH GROUP, S. R. O., ČLEN KONCERNU

Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
Evropská 176, 160 41 Praha 6
tel.: +420 221 985 211
fax (centrální): +420 221 985 505
email: info@olympus.cz
www.olympus-ims.com

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]