Automotive

11. května 2017 16:47

Nové převodníky mezi protokoly Modbus TCP, RTU, ASCII

Protokol Modbus se velmi často používá k přenosu malých objemů dat v automatizaci po lince RS485 nebo Ethernetu. Je jednoduchý, otevřený a relativně snadno se implementuje.
Modbus existuje ve variantách označovaných RTU a TCP a ASCII. Modbus RTU se většinou používá u zařízení, která komunikují sériovou linkou RS485, ale může být přenášen i po ethernetu. Modbus TCP je určen pro ethernet. Zvláštní verze ASCII se vyskytuje na různých médiích, i když se s ní setkáme jen ojediněle.

Převodník Modbus RTU na Modbus ASCII
Obousměrný převodník varianty Modbus RTU na Modbus ASCII je na obrázku 1. Na obou stranách převodníku s názvem ASCII2RTU se používá linka RS485, která je pro Modbus přirozená, ale na přání lze dodat i převodník s libovolnou kombinací linek RS485, RS232 a RS422. Převodník ASCII2RTU je konfigurovatelný pomocí jednoduchého programu přes konfigurační rozhraní USB. Pro každou linku lze individuálně nastavit komunikační rychlost z rozsahu 1200Bd až 115.200 Bd, paritu a počet datových bitů.
Převodník ASCII2RTU je dodáván v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN. Přenos dat v každém směru je indikován. Napájení převodníku může být 8 V až 30 V.

Obr. 1: Převodník ASCII2RTU

Převodník Modbus RTU nebo ASCII na Modbus TCP
Obousměrný převodník varianty Modbus RTU nebo Modbus ASCII na Modbus TCP je na obrázku 2, situace je znázorněna na obrázku 3. Na jedné straně převodníku s názvem TCP2RTU je rozhraní pro Ethernet, na druhé straně pak lze volit linku RS485, RS232 nebo RS422. Převodník TCP2RTU je konfigurovatelný na jeho interních webových stránkách. Zde se nastaví, zda se na straně sériové linky bude používat varianta Modbus RTU, nebo ASCII. Dále lze pak nastavit ostatní komunikační parametry. Síťové parametry lze také nastavit programem Ethernet konfigurátor.
Převodník TCP2RTU má malé rozměry a je dodáván v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN. Přenos dat je indikován. Napájení převodníku může být 8 V až 30 V.

Obr. 2: Převodník RTU2TCP ve variantě RS485

Obr. 3: Systém s protokoly ModBus RTU a ModBus TCP

 

 Převodník Modbus RTU nebo ASCII na „Modbus RTU over Ethernet“
Přenos protokolu Modbus RTU po síti Ethernet sice není technicky zcela správný, přesto se s ním v praxi často setkáme. Jedná se o přenos protokolu Modbus RTU (nebo ASCII), který byl původně určen pro RS485, po ethernetu. Přitom nedochází ke konverzi na Modbus TCP. Pro tyto situace lze použít převodníky GNOME 485, GNOME 232 (obr. 4)
a GNOME 422.

Obr. 4: Převodník GNOME232

Převodníky řady GNOME mají malé rozměry a jsou dodávány v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN. Přenos dat je indikován. Napájení převodníků může být 8 V až 30 V. Převodníky ASCII2RTU, TCP2RTU i GNOME je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch s. r. o. jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

www.papouch.com

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]