Automotive

26. září 2018 18:36

Nová norma kvality v automotive IATF 16949

Kvalita je skloňována ve všech odvětvích, ale v automobilovém průmyslu je pravděpodobně nejpropracovanější. Ve srovnání s leteckým průmyslem zde totiž řízení kvality musí řešit výrazně vyšší četnost výrobních dávek, testovacích operací, skladových pohybů a interakcí mezi partnery v dodavatelském řetězci a proti farmacii zase organizačně složitější výrobu a logistiku.

Také proto je automobilový průmysl na špičce automatizačního procesu a velkou část podpůrné funkcionality v informačním systému využíváme i v ostatních výrobních odvětvích. V souvislosti s kvalitou v automobilovém průmyslu se v posledním roce odehrává zásadní změna a vyrojilo se mnoho otázek. Nejskloňovanějším termínem je bezesporu IATF 16949:2016. Zde uvádíme několik nejčastějších otázek a odpovědí na ně.

Co je to IATF 16949:2016?
Jedná se o nový standard řízení kvality. Základem procesu je ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 je rozšířením pro automobilový průmysl.

Od kdy bude IATF 16949:2016 v platnosti?
Certifikace podle IATF 16949 probíhají od října 2017, kdy byla s konečnou platností nahrazena předchozí norma ISO/TS 16949.

Pokud jsme certifikovaní dle ISO/TS 16949, musíme se recertifikovat?
Váš stávající certifikát ISO/TS 16949 přestává platit posledním dnem své platnosti, nejpozději však 30. 9. 2018. Poté musíte udělat nový audit dle IATF 16949.

Se kterými body měly firmy nejvíce potíží při přechodu z ISO/TS 16949 na IATF 16949?

 • 8.5.1.5 TPM údržba
 • Je vyžadována aktivní účast operátorů na údržbě strojů a on­­‑line evidence údržby.
 • Údržba musí být úzce integrována s plánováním a řízením výroby. Důležitou roli hraje preventivní a prediktivní údržba a měření ukazatelů, zejména OEE.
 • 6.1.2.3 Pohotovostní plány
 • Nestačí jen definovat a ohodnotit rizika. Musí vzniknout plány opatření s cílem nepřerušit dodávky zákazníkům.
 • 7.5.1.1. Kontrolní plány
 • Kontrolní plány je potřeba rozšířit o simulace, jaké změny vstupních proměnných do procesů mohou nastat, jaké budou mít dopady a jak se musí změnit kontroly pro zajištění kvality.
 • Je nutné propočítat dopady změn kapacity zdrojů do pokrývání předpokládané poptávky.
 • Kontrolní plány musí být rozšířeny i do údržby (TPM).
 • 8.5.1 Aktivitu strojů a operátorů je nutné co nejpřesněji řídit a monitorovat.
 • 8.5.1.3 Po každé plánované i neplánované přestávce musí proběhnout verifikace výrobního procesu.
 • 8.5.1.4 I při přepracování musí být proces perfektně řízen, zdokumentován, kontrolován a musí být zajištěna dohledatelnost.
 • 9.1.1.1 V průběhu výrobního procesu musí probíhat pravidelný monitoring a měření.
 • 9.3.2.1 Vedení firmy musí aktivně vstupovat do procesu při hodnocení nákladů na nekvalitu, při změnách ve výrobě, při rozhodování o výkonnosti stroje a zajištění jeho údržby, musí se podílet na identifikaci chyb a jejich dopadů…
 • 8.4.2.4 Chování klíčových dodavatelů musí být monitorováno a je nutné je co nejvíce vtáhnout do změnových procesů.

Týká se IATF 16949 informačního systému?
Pokud váš informační systém neumí plánovat výrobu dle principů MRPII nebo APS, pokud nemá dobře integrovanou údržbu s plánováním a výrobními procesy, pokud se přímo nepodílí na řízení a monitoringu výroby, pak se připravte na výrazné navýšení pracnosti, které se pravděpodobně neobejde bez nutnosti přijmout nové zaměstnance.

Více informací pro dodavatele automobilového průmyslu najdete na našich webových stránkách v části oborová řešení či reference.


www.minerva-is.eu

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]