Automotive

24. června 2021 10:40

Nová generace přístroje na měření struktury / orange peel

wave-scan 3 dual

Vzhled lakovaných a plastových povrchů je významně ovlivněn jeho strukturou, často nazývanou jako orange peel. Při výrobě osobních automobilů a jiných dopravních prostředků se používají rozličné materiály a různé způsoby aplikace. Obzvlášť aplikace barvy je ovlivněna
mnoha parametry jako viskozita barvy, drsnost povrchu podkladu, tloušťka aplikované vrstvy, atd. Cílem a nelehkým úkolem je mít výsledný produkt vzhledově homogenní a proto je třeba strukturu povrchu objektivně měřit a vyhodnocovat.

Vizuální hodnocení struktury může být k tomuto účelu složité a nepřesné, protože je závislé na pozorovací vzdálenosti a objektu, který se v hodnoceném povrchu zrcadlí. Přístroje wave-scan hodnotí strukturu vždy spolehlivě a ve velikém rozsahu vlnových délek nerovností
(0.1 – 30 mm). Výsledek měření je navíc doplněn o parametr DOI, který popisuje schopnost povrchu zrcadlit okolní objekty. Na základě těchto naměřených hodnot je pak snadné optimalizovat proces lakování.

Posledním trendem ve vyhodnocení struktury

je hodnocení celkové struktury na základě naměřené dominantní vlnové délky nerovností, protože bylo studiemi prokázáno, že lidské oko
snadno rozlišuje úroveň struktury na základě dominantní vlnové délky. Tato metoda se osvědčila zejména při lakování vyztužených kompozitních dílů.

wave-scan 3 – nová generace přístroje

Dominantou nové generace přístrojů wave-scan 3 je velký barevný kapacitní displej v malém těle přístroje. Ovládání přístroje je intuitivní, podobné mobilním telefonům, pomocí velkých ikon. Zobrazení naměřených výsledků je nyní mnohem přehlednější. Výhodou je kratší čas měření a výpočtu výsledku.

Menu přístroje má nové funkce. “Quick check” je je rychlý a jednodušší režim měření, bez ukládání výsledků. Režimy “Organizer” a “Memory” nyní zobrazují a upozorňují na překročení nastavených tolerancí , barevným zobrazením výsledků a indikací pomocí velké
barevné LED na vrchu přístroje.

Strukturu / orange peel můžete měřit na vysoce lesklých i polomatných vzorcích

Příčinou nevyhovujícího vzhledu struktury může být samotný podklad na který lakujete, základní vrstva, plnič nebo protikorozní vrstva.  Model wave-scan 3 dual disponuje zvětšeným rozsahem měření i na polomatné povrchy, což Vám umožní měřením zjistit, která vrstva je příčinou nevyhovující struktury.

Příklad rozdílné struktury vrchního laku na karoserii auta

smart-chart – databázový software pro snadnou kontrolu naměřených parametrů struktury

Nová generace přístroje wave-scan 3 rozšiřuje možnosti přenosu dat do počítače za pomoci standardních rozhraní USB-C a Wi-Fi (volitelná funkce přístroje).

Software smart-chart pak disponuje přehlednou databází standardů s možností nastavení tolerancí. Funkcí “Organizer” pro detailní nastavení postupu měření, včetně zadání katalogů měření (modely výrobků, lakovací linky, operátoři, atd.). A jednoduchým rozhraním pro zobrazení výsledků měření, včetně plně konfigurovatelného editoru reportů.

Velký kapacitní displej umožňuje rychlé a intuitivní ovládání

Foto: © BYK-Gardner


Kontakt

BYK-Gardner GmbH
Lausitzer Strasse 8
82538 Geretsried
Deutschland

Jan Vláčil
Regional Sales Manager
Instruments CZ

Tel +420-775-791-055
jan.vlacil@altana.com
www.byk-instruments.com

 

Mohlo by se Vám líbit

S neustálým důrazem na rychlost

Vysokozátěžové konzolové regály pro Mundinger Transport Mundinger Transport, speditérská firma specializující se na distribuci materiálu z oceli v tyčích, sází v novém skladu bádensko-württemberského Rudersbergu […]

Jednoduchá výpočetní tomografie – prostředek pro rychlou kontrolu kvality

Přední dodavatel inovativních 3D technologií, společnost MCAE Systems, přidala do svého portfolia průmyslové systémy pro výpočetní tomografii (tzv. počítačovou tomografii) od společnosti ZEISS. Inzerce Hlavní […]

Weidmüller Lanškroun kombinuje barvy plastových výlisků a pokračuje v technologickém rozvoji

Nástrojárna a lisovna plastů a kovů – společnost Weidmüller Lanškroun s.r.o. pořídila jako poslední novinku ve svém výrobním závodě vstřikovací stroj vícekomorového intervalového vstřikování. Díky […]