Strojírenství

21. června 2020 09:00

Největší investice od počátku závodu: Koyo Bearings spustí novou kalící pec

Olomoucká firma Koyo Bearings investovala přes 90 mil. Kč do výstavby nové kalící linky. Jedná se o největší jednorázovou investici od jejího založení. Jedním z rozhodovacích faktorů pro výstavbu průběžné kalící pece bylo navýšení objemu výroby, což umožní mít dostatečnou kapacitu pro jeho plánovaný růst.

V současnosti jsou tedy v olomouckém závodě k dispozici dvě kalící pece, které budou v provozu souběžně. Jejich paralelním provozem nebude ohrožen výrobní tok v případě výpadku jedné z nich. Také umožní lépe plánovat a provádět preventivní údržbu kalírny, neboť současná kalící linka vyrábí v nepřetržitém režimu. Plánovaný objem kalených výrobků v nové peci je až 220 kg ložiskových kroužků za hodinu, což je cca 40 000 kusů výrobků za den. Firmě se daří neustále získávat nové nominace od zákazníků, proto tuto velkou investici považuje za velmi výhodnou. „Specialitou kalících pecí, používaných v našem závodě, je kalení v solné lázni, kdy je teplota z počátečních 830 až 870°C snížena na 180 až 210°C. Následné popouštění probíhá za teploty 180 až 310°C dle typu ložiska. Kalení materiálu v solné lázni je šetrnější k tenkostěnným ložiskovým kroužkům, jejichž výrobou jsme se začali zabývat především kvůli nastolenému downsizingu automobilů. Sůl pro kalení recyklujeme pomocí odsolovače, který separuje sůl od vody. Sůl je tak zpětně využita, čímž ročně ušetříme až 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný odpad,“ vyjádřil se k výstavbě nové kalírny ředitel závodu Petr Novák.

Přípravná fáze projektu a samotná fyzická instalace ve firmě Koyo Bearings trvala déle než rok a půl. Zejména proto, že kalící pec byla vyráběná na zakázku, kdy je obvyklá dodací lhůta delší než 12 měsíců. Před samotnou instalací linky bylo třeba provést stavební úpravy prostoru výrobní haly, kde původně byla část soustružny. Po výstavbě nových stěn bylo třeba zajistit rozšíření inženýrských sítí pro dodávku elektrického proudu, metanolu, dusíku, apod. I přes to, že se jedná o komplexní celek, na dodávce technologie kalení pracovalo šest dodavatelů a více než 30 firem na přípravných a instalačních pracích. Než bude linka spuštěna do plného chodu, bude třeba během testovacího provozu vychytat případné nedostatky. Do zkušebního provozu, během kterého firma vyrobí testovací vzorky, byla linka uvedena na konci března. Do ostrého provozu by měla linka přejít v druhé polovině fiskálního roku 2020.

V uplynulých letech společnost primárně investovala do strojového parku v souladu s Průmyslem 4.0, automatizací a digitalizací. Díky moderním strojům se také daří zlepšovat bezpečnost a pracovní prostředí operátorů, snižovat zmetkovitost výrobků, výrobní čas a celkové seřizovací časy strojů. Výstupní kvalita daných produktů je mnohem vyšší, a spolu s ní stoupá i spokojenost zákazníků a konkurenceschopnost olomouckého závodu. Další oblastí, kde firma významně investuje, je oblast soustružny. Důvodem je převod externího soustružení na interní. V nedávné době firma dokončila koupi tří nových soustruhů značky Okuma za 22 milionů Kč, čímž se celkový počet soustruhů ve firmě navýšil na 22 strojů. Jelikož olomoucká společnost pracuje v souladu s životním prostředím, investovala velkou část finančních prostředků na opatření pro snížení energetické náročnosti nebo do zeleně v okolí. Mezi schválené projekty patří instalace fotovoltaických elektráren na střechu závodu, výměna vzduchotechniky za vzduchotechniku s rekuperací nebo instalace separátoru na odpadní emulze a prací vodu. Dále připravuje projekt pro lisování brusných kalů na filtraci, pračku na špinavé filtry z odsávání a vylepšení výše zmiňovaného odsolovače na kalírně.


www.koyobearings.cz

Mohlo by se Vám líbit

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít do hydraulických systémů letadel

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít k utěsnění hydraulického pohonu […]

Nová Toyota z Česka

Toyota Motor Europe bude v České republice vyrábět nový model v segmentu A Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) přidá do svého portfolia druhý model […]

VOITH spoléhá v oblasti inženýrství a automatizace na platformu Engineering Base.

Skupina VOITH Group je globální technologická skupina. Díky své široké různorodosti výrobních závodů, produktů, služeb a digitálních aplikací, určuje Voith standardy na trzích pro energii, […]