Automotive

11. května 2017 14:16

Máte MES?

Ve výrobních firmách, automobilový průmysl nevyjímaje, se stále častěji objevuje pojem MES, tedy Manufacturing Execution Systems, v překladu pak nejčastěji „výrobní informační systém“. Základní definice tohoto pojmu např. dle české verze Wikipedie zní, „jsou to takové systémy, které tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů)“.

MES systémy zpravidla zahrnují následující funkcionalitu:

 • Správa výrobních zdrojů
  Zajišťuje přidělování a sledování zdrojů a kapacit potřebných pro výrobní proces.
 • Správa výrobních postupů
  Zahrnuje evidenci, správu verzí a výměnu kmenových dat s okolními systémy, jako jsou výrobní pravidla finálních výrobků, kusovník materiálů, výrobní zdroje atd. Všechny tyto informace slouží k definici popisující tvorbu finálního produktu.
 • Detailní plánování výroby
  Plánování výroby je kritickou součástí výroby a stejně tak je důležitou součástí výrobních informačních systémů.
 • Dispečerské řízení
  Finální rozsah dispečerského řízení je závislý na rozsahu aktivit zajišťovaných detailním plánováním.
 • Řízení výroby
  Zajišťuje aktivity, které řídí výrobu specifikovanou v naplánované a uvolněné výrobě (fronta práce). Řízení výroby v MES systémech je velmi důležité vzhledem k propojení s ERP systémy a případným online zpřístupněním informací o rozpracované výrobě.
 • Sběr dat
  Zajišťuje sběr a historizaci procesních a výrobních dat, stavů zařízení apod.
 • Sledování výrobků a jejich rodokmen
  Je definováno jako souhrn aktivit zajišťujících shromažďování a poskytování informací o zdrojích aktuálně použitých pro výrobu finálního produktu, spotřebu materiálu, výrobu meziproduktu apod.
 • Výkonnostní analýzy
  Výkonnostní analýzy (neboli klíčové výkonnostní ukazatele – KPI) jsou výrobními podniky používány k vyhodnocování jejich úspěchu, případně k vyhodnocování úspěchu v jednotlivých oblastech celého výrobního procesu.

Z uvedeného vyplývá, že rozsah funkcionality MES je větší, než se všeobecně předpokládá. Ovšem značnou část této funkcionality už řeší např. QAD ERP. Základní moduly QAD obsahují podstatnou část funkcionality uváděné pod bodem správa výrobních zdrojů, správa výrobních postupů, řízení výroby, sledování výrobků a jejich rodokmen. Další významnou část funkcionality pokrývají další systémy, např. APS pro detailní plánování výroby, nebo moduly pro automatický sběr dat. Důvody, proč značná část funkcionality může být součástí oborového řešení, jsou zřejmé – dlouhodobé úzké zaměření na problematiku výrobních podniků ve vybraných segmentech a úzká spolupráce se zákazníky na rozvoji funkcionality. Není to však pravidlem u každého ERP systému, zákazník musí hledat.

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika, a. s.

Minerva Česká republika, a. s.
marketing@minerva-is.cz
www.minerva-is.eu

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]