Automotive

15. dubna 2020 23:37

List zástupcov EU automobilového priemyslu prezidentke EU komisie

Vážená pani predsedkyňa,

píšeme vám v mene európskych výrobcov automobilov, dodávateľov, výrobcov pneumatík predajcov a opravovní automobilov, aby sme Vás požiadali o príležitosť prediskutovať s Vami dôsledky súčasnej krízy spojenej s COVID-19 v automobilovom priemysle a opatrenia, ktoré by potenciálne mohla Európska komisia urobiť v tomto smere.

Inzerce

Ako iste viete, automobilový priemysel je jedným z popredných európskych odvetví. Priamo a nepriamo zamestnáva 13,8 milióna ľudí v Európskej únii. To predstavuje 6,1% všetkých pracovných miest v EÚ. Náš priemysel investuje ročne do výskumu a vývoja 57,4 miliárd EUR a vytvára pre EÚ
hospodársky prebytok vo výške 84,4 miliárd EUR. Dopady na naše odvetvie sú bezpochyby bezprecedentné. Výroba aj predaj motorových vozidiel a komponentov sa náhle zastavili vo väčšine Európy a ďalších svetových regiónoch. Väčšina našich zamestnancov je technicky nezamestnaná alebo pracuje z domu. Nikto nevie, ako dlho to vydrží. Nikdy sme nič také nezažili.

Keďže náš priemysel je vysoko kapitálovo náročný, dôsledky sú vážne. Spoločnosti sa spoliehajú často refinancovanie na financovanie ich operácií. V súčasnej situácii je to náročné. Bez nových a pravidelných príjmov sa mnohé spoločnosti sa v krátkodobom až strednodobom horizonte stretnú s výraznými problémami s likviditou. Dostupné úrovne hotovostných peňazí sa v jednotlivých odvetviach líšia, ale nemálo spoločností čelí nedostatku už teraz a obrovské percento zástupcov spoločností našich odvetví bude nasledovať v priebehu niekoľkých týždňov.

Vítame prijatie dočasného rámca štátnej pomoci zo strany Komisie a odporúčame aktivovať všeobecnú doložku o Pakte stability a rastu a jeho ustanovenia – návrh nasmerovať 37 miliárd EUR v rámci kohéznej politiky EÚ na boj proti korona-vírusovej kríze ako aj iniciatívy, ktoré podnikla Európska centrálna banka a Európska investičná banka na udržanie likvidity vo finančnom systéme a v ekonomike. Pokiaľ ide o posledný uvedený prípad, veríme, že je potrebné urobiť opatrenia na sprístupnenie likvidity veľkým a malým spoločnostiam.

Momentálne sústreďujeme väčšinu času a zdrojov na riešenie týchto krátkodobých problémov. Zatiaľ sa nevykonávajú žiadne výrobné, vývojové, testovacie ani homologizačné práce.Toto výrazne narúša plány, ktoré sme urobili, aby sme sa pripravili na splnenie existujúcich a budúcich právnych predpisov a nariadení EÚ v rámci uplatniteľných lehôt stanovených v týchto nariadeniach. Veríme, že preto je potrebné urobiť určité úpravy načasovania týchto zákonov. Chceme Vás ubezpečiť, že našim zámerom nie je spochybňovať zákony ako také, ani základné ciele bezpečnosti cestnej premávky, zmierňovanie klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

Ak sa pozrieme do budúcnosti, priemysel a legislatívci musia spolu a včas začať plánovanie na obdobie po bezprostrednej zdravotnej kríze. Akonáhle pandémia prestane a opatrenia na ochranu zdravia budú môcť byť zrušené, alebo aspoň uvoľnené, na zabezpečenie životaschopnosti našich firiem bude nevyhnutná transparentnosť a koordinácia, aby sa podnikanie mohlo obnoviť čo najrýchlejšie, aby sa zmiernil hospodársky vplyv a podporila sa konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v čo najväčšej miere, v neposlednom rade s ohľadom na umožnenie spoločnostiam zvládnuť transformáciu v dvoch hlavných oblastiach : dekarbonizácia a digitalizácia.

Tiež by nám pomohlo, keby Komisia vydala usmernenia týkajúce sa zdravia a bezpečnostných podmienok, za ktorých sa pracovníci môžu tak vrátiť do tovární, predajní a dielní v záujme zjednotenia týchto podmienok tak, aby boli rovnaké v celej EÚ. Kým nedosiahneme tento bod, náš priemysel je pripravený robiť čo vie, poskytnúť vozidlá a tam kde je to možné aj lekárske vybavenie na boj proti prebiehajúcej zdravotnej kríze.

Jednotný trh je navyše dôležitým úspechom Európskej únie. Naše priemyselné odvetvia patria medzi tie, ktoré ju využívajú čo najlepšie v prospech zákazníkov a spoločnosti. Obhajovať integritu je prioritou, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru a pracovníkov. Vítame usmernenie Komisie pre členské štáty, ktoré sa týkajú zavedenia „zelených pruhov“ pre tovar. Obdobné riešenie bude potrebné aj pre zamestnancov, najmä v pohraničných regiónoch, kde podniky závisia od cezhraničných pracovníkov dochádzajúcich do zamestnania, ale aj od pohybu špecialistov, ktorí udržujú stroje v chode a dodávateľské reťazce v kontinuite.

Veľmi by sme privítali príležitosť prediskutovať tieto záležitosti s Európskou komisiou, podľa možnosti vrátane Vás, Vašich výkonných viceprezidentov a / alebo iných komisárov. Sme presvedčení, že by to mohlo poskytnúť dobrý základ nielen na posúdenie toho, čo by sa mohlo urobiť na zmiernenie vplyv na náš sektor v krátkodobom horizonte, ale tiež pripraviť stratégiu ukončenia angažovanosti v čase, keď tá najhoršia zdravotná kríza v histórii EÚ bude na ústupe.

S úctou,

Mike Manley, prezident ACEA
Thorsten Muschal, prezident CLEPA
Franco Annunziato, prezident ETRMA
Jean‐Charles Herrenschmidt, prezident CECRA


 

Mohlo by se Vám líbit

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]

Nová epizoda Zážehu a dva bráchové z Briklisu

Právě vyšla nová epizoda Zážehu, technologického a akceleračního podcastu, který moderuje Martin Hurych. 🚀 Tentokrát je epizoda pojata trochu netradičně, protože si Martin pozval rovnou dva […]