Automotive

28. března 2019 12:05

Lintech: Svařování různorodých kovových materiálů

Vláknové lasery jsou nyní již tak pokročilou technologií, že jsou vhodné i do výjimečně spolehlivých a stabilních průmyslových procesů. Tyto lasery mají jedinečné schopnosti, které zajišťují širokou škálu vysoce kvalitních zpracování materiálů. Zvláštní funkcí je jejich schopnost produkovat vysoce kvalitní svary mezi různými kovy.


Pomocí nanosekundových pulzních laserů lze tyto svary aplikovat v případech svařování velmi tenkých plátů. Tyto spoje lze pak najít ve spotřební elektronice a na bateriích. Výzvou tohoto postupu je, že svařování rozdílných kovů má často problémy s akumulací tepla a tvorbou křehkých oblastí, které jsou náchylné na praskání. Použití vláknového laseru pro takovou aplikaci snižuje množství dodaného tepla a velikost zasažené oblasti, což také snižuje dobu cyklu. Další výhodou použití laseru je to, že dokáže vytvářet přesné, kontrolovatelné, konzistentní a opakovatelné svary.

Proces využívá laserový zdroj 70W P pro vytvoření bodových svarů, které trvají přibližně 1 sekundu, a vytvářejí tak mimořádně silný spoj mezi mědí a hliníkem. Proces je velmi rychlý a čistý bez oxidujících vrstev s nízkým elektrickým odporem. Jedná se o patentovaný proces SPI Lasers. Právě moduly tohoto výrobce, partnera firmy Lintech, integrují a používají technici do laserových stanic, které jsou vyráběny v Domažlicích.

Co je nanosekundové svařování

Jedná se o důležitý proces pro řadu průmyslových odvětví, včetně odvětví elektroniky, automobilového průmyslu, letectví a zdravotnictví, kde poptávka zejména po svařování odlišných kovových materiálů výrazně vzrostla. Také i kvůli tomu, že výrobci hledají levnější a produktivnější řešení tohoto stále oblíbenějšího typu výroby.

Technika spojování různorodých kovů je již dlouhou dobou výzvou pro svařovací inženýry a konstruktéry, kteří často tvrdili, že je to obtížné nebo neproveditelné. Jak vám napoví lecjaký metalurg, je to kombinace fyzikálních vlastností a metalurgické neslučitelnosti, která řídí svařitelnost. Existuje však mnoho potenciálních aplikací, které vyžadují takové spoje, zvláště barevné kovy a slitiny hliníku k oceli.

Nanosekundové (ns) svařování hliníku k nerezové oceli, měkké oceli a mědi

Tento jedinečný proces poskytl diferencovaný mechanismus, který se ukázal být extrémně schopný spojovat širokou škálu rozdílných kovů (obrázek 1), většinou v podobě kombinace tenkého plechu a základového materiálu vyšší tloušťky. Použití nanosekundových laserů pro spojení je na rozdíl od konvenčního svařování výhodné tím, že nevytváří zbytečně mnoho taveniny, takže je příležitost k tvorbě těchto nežádoucích intermetalických fází potlačena.

Naše pulzní lasery G4 pracují s pulsy definovatelných charakteristik v délce jednotek až stovek nanosekund. To umožňuje nastavení parametrů pulsu pro jednotlivé fáze procesu a poskytuje pro efektivní svařování řešení na míru. Široké možnosti nastavení parametrů procesu nabízejí vyšší kvalitu zpracování a maximální flexibilitu při práci s různými materiály, ať už se jedná o tenké hliníkové fólie nebo tlustší kovy.

Jaké jsou výhody nanosekundového svařování?

Nanosekundové svařování je inovace, která má díky své rychlosti a přesnosti obrovský přínos pro průmysl.

Naše pulzní vláknové lasery zlepšují rychlost zpracování, pracující v pulsním nanosekundovém režimu, což je perfektní průmyslový výrobní nástroj pro integraci do strojů a výrobních linek. Tato forma svařování je precizní aplikace, ve které naše pulzní lasery vynikají. Uživatelé mají naprostou kontrolu nad intenzitou laserového paprsku a jeho zaostřením, nastavení lze navíc opakovat v dalších výrobních procesech.

Tento svařovací proces vám umožňuje spojit kovy s různou tloušťkou a vlastnostmi, které lze dosáhnout zejména pomocí našich pulzních vláknových laserů LLS‑F70P.

www.lintech.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]