Automotive

15. října 2019 09:49

Garrett Motion – společnost s českými vývojáři tvoří budoucnost automobilového průmyslu

 

Výroba automobilů prochází ohromným přerodem, možná až bouřlivou technickou revolucí,“ říká Libor Urbanec, ředitel Garrett Motion Czech Republic s. r. o. Tato společnost, zabývající se vývojem na nejvyšší úrovni, je dalším důkazem, že v oboru automotive není Česká republika jen pouhou montovnou. A protože firma Garrett Motion oslavila patnáct let působení v naší zemi, uspořádala ve své brněnské pobočce prezentaci výsledků svého vývoje, a to včetně představení testovacího vozu Audi Q7 s technologií e-Turbo. Naše setkání bylo skvělou příležitostí položit panu Liboru Urbancovi několik otázek.

zdroj: Garrett Motion

Můžete čtenářům časopisu Automobil Industry představit společnost Garrett Motion?

Jsme firma, která má globálně asi 7500 zaměstnanců, z čehož přibližně 1200 je vyloženě vývojářů, inženýrů. Garrett je synonymem pro pokročilé technologie v automobilovém průmyslu, konkrétně se jedná o vývoj turbodmychadel, ale nejenom jich. Dnes se věnujeme i produktům, které jsou určené pro pohonné jednotky s různou mírou hybridizace, ať už mluvíme o e-turbech nebo e-kompresorech. A jsme také firmou, která se věnuje vývoji softwaru pro automobily. Příklad takového softwaru je Integrated Vehicle Health Monitoring. Jedná se o predikce a identifikace poruch za využití znalostních postupů. Tímto způsobem je možné přesněji poruchu lokalizovat, definovat a minimalizovat přístup ‚pokus-omyl‘ při jejím odstraňování.

V České republice máme jedno z pěti celosvětových vývojových center. Naše brněnské centrum je ve firmě Garrett největší v globálním měřítku. Největší znamená, že máme více než 350 zaměstnanců a děláme čistě vývoj. Brněnský vývoj turbodmychadel je zaměřený na produkty pro benzínové motory osobních vozidel a dieselové motory nákladních vozidel. Jsme zodpovědní za jednu oblast vývoje elektrifikovaných produktů, konkrétně e-kompresoru.

Libor Urbanec

Pro čtenáře může být zajímavé, že pokrýváme i motorsport. Řadu let podporujeme prestižní motorsportové události, tradičně je to Le Mans, kde jsme dodávali naše technologie například pro týmy Audi nebo Porsche. V současnosti se věnujeme Formuli 1, jsme oficiálním dodavatelem Ferrari.

V Brně máme i tým, který je zodpovědný za takzvaný Aftermarket, což jsou produkty nabízené prostřednictvím sítě dealerů jako náhradní díly, respektive sady určené pro tuning a přestavby motorů pro sportovní disciplíny. Pokud se podíváme detailněji na vývojové týmy, pak je tady celá řada pracovišť, která jsou úzce specializovaná a dohromady tvoří vývojový celek. Mluvíme o vyloženě expertních skupinách, které mají velmi precizní a hluboké znalosti o materiálech, kinematice a mechatronice. Jedná se o specialisty na dynamiku rotorů, na výpočty a simulace, ať už jsou mechanické nebo se týkají proudění.

zdroj: Garrett Motion

Jedno velké oddělení se věnuje testování. V Brně jsme obzvláště hrdí na to, že pokrýváme celý uzavřený vývojový cyklus tak, abychom dokázali nápad nebo myšlenku simulovat a analyzovat a postavit ve formě prototypu, pro který si vyrobíme díly. Vše pak pečlivě testujeme analyzujeme výsledky testů. To, co zjistíme z analýz, jsou data nebo kvalitativní informace, které můžeme využít znovu pro konstrukci. To znamená, že jsme schopni uzavřít smyčku od myšlenky až po její modifikaci nebo zdokonalení a tento postup opakovat. Tohle všechno je pro nás ohromně cenné, protože nám to umožňuje být rychlí. Mnohem rychlejší, než když budete v některých krocích závislí na externí firmě a budete si nakupovat službu. Působíme v automobilovém průmyslu, kde rychlost hraje důležitou roli. Především v motorsportu je rychlost klíčová.

Proč jste si pro vývojové středisko vybrali Českou republiku?

Rozhodnutí bylo dáno před rokem 2005 a důvody byly dva, spíše tři. První důvod je ten, že Brno je geograficky dobře umístěné v centru Evropy. I z hlediska našich zákazníků, alespoň těch evropských, je to velmi dobrá a blízká lokace. Druhým důvodem je samotná Česká republika, která má už historicky vybudovanou velmi dobrou strojařskou a technickou reputaci. Dostáváme se tím i ke třetímu důvodu. Brno je součástí regionu, který má technickou tradici a Brno má ohromnou studentskou základnu. Na VUT v Brně studuje 20 000 studentů. Samozřejmě, ne všichni
jsou studenti technických oborů, ale je jich velká část. Jižní Morava je obecně vstřícná k vývojovým činnostem a já jsem přesvědčený o tom, že jsme možná jedinou společností v regionu, která se věnuje výzkumu a vývoji v automobilovém průmyslu v takové podobě a rozsahu. Že působíme v Brně, je, myslím, dobré pro město, region i pro nás.

Důvody pro výběr této lokality bych shrnul tak, že se točí kolem schopnosti a talentu lidí, kolem možností a kvality vzdělání na univerzitách a samozřejmě i kolem možností vybudovat zde infrastrukturu, kterou tady máme k dispozici.

zdroj: Garrett Motion

Jak vidíte budoucnost automobilového průmyslu?

Dobře (smích). Je zřejmé, že vzhledem k tomu, jak se zpřísňují emisní limity, jaké jsou kladené nároky na snižování spotřeby paliva, na ekologičtější provoz, tak teď momentálně automobilový průmysl prochází ohromným přerodem, takovou bouřlivou technologickou proměnou, možná až revolucí. A to se projevuje nejenom v tom, že se mluví o elektromobilech. Ale mluví se také čím dál více o tom, že spalovací motor bude mít pořád svoji roli, i když jako součást složitějšího pohonného systému s určitou mírou elektrifikace.

Tedy v autě nebude jenom spalovací motor, ale budou tam i další systémy, které umí rekuperovat energii, která by přišla vniveč a znovu ji využít. Spalovací motor bude dál existovat, bude používán, bude rozvíjen, ale bude kombinován čím dál více s dalšími prvky a systémy pohonného ústrojí, které budou více či méně elektrické nebo elektrifikované. Výhled je takový, že stále více pohonných jednotek bude využívat turbodmychadla, díky tomu, že pomáhají snižovat spotřebu a emise. Bude narůstat komplexita celého systému a budou kladeny mnohem větší nároky na schopnost detekovat odchylky od normálu, které mohou vést k poruchám.

A když už se chyby vyskynou, tak bude třeba lokalizovat příčiny a umožnit jejich odstranění nejlépe hned napoprvé. Tím se dostáváme do oblasti softwaru, což je nesmírně zajímavá a v automobilovém průmyslu nová vývojová příležitost, které se v Brně také věnujeme.

Zmiňoval jste, že společnost Garrett Motion má pět vývojových středisek, čím konkrétně se v Brně zabýváte?

Jak jsem zmínil už v předchozích odpovědích, naše odpovědnost je za vývoj našich tradičních produktů – turbodmychadel – pro benzínové motory osobních vozidel, turbodmychadel s proměnnou geometrií turbíny pro dieselové motory užitkových vozidel, elektrifikovaných kompresorů a softwaru.

Toto jsou hlavní odpovědnosti. Každé centrum v naší organizaci má nějaké specifikum, například vývoj pro dieselové osobní automobily neprobíhá v České republice. Primární vývoj na e-turbech taky neprobíhá v Česku, i když se brněnské týmy na vývoji podílí. Vývojová centra, která máme v Indii nebo v Číně, jsou tam primárně proto, aby byly blízko lokálním zákazníkům. Požadavky těchto trhů jsou specifické. Struktura vývojových center je celosvětově propojená a nepracují izolovaně. To umožňuje sdílení znalostí, zkušeností z testů nebo řešení problémů. I když má některá z lokací primární odpovědnost za vývoj určitého produktového segmentu, ostatní centra mohou konkrétní znalostí velmi přispět. Ať už jde o technickou expertízu, znalost zákazníka, zkušenosti nebo schopnosti při testování a podobně.

Celé to funguje jako propojený stroj. To je důležité říct, protože jsme globální firma. Slovo korporát může pro řadu lidí být synonymem něčeho negativního, ale má to spoustu pozitivních prvků. Všechno je o lidech a vy je potřebujete propojit. Pak to dobře funguje.

Craig Balis

Viděli jsme zde testovací vůz Audi Q7. S kterými automobilkami spolupracujete? Jak spolupráce s automobilkami probíhá?

Audi Q7 je testovací automobil, tzn. platforma, kterou používáme k tomu, abychom si mohli v reálných podmínkách ověřit funkčnost konceptu našeho e-Turba. Nejde o prototyp výrobce vozu, ale o sériový vůz, který jsme upravili pro naše vývojové potřeby instalací e-Turba, celé řady měřící aparatury a přídavných ovládacích prvků.

Cílem je získat maximum informací nejen o našem vyvíjeném konceptu jako takovém, ale získat také maximum informací a dat o pohonné soustavě jako celku. V tom je celé vozidlo nenahraditelné. Vše směřuje k tomu, aby v řádu jednotek let byl tento produkt úspěšně uveden do sériové výroby pro konkrétního zákazníka.

Spolupráce se zákazníky je o každodenním kontaktu, a to doslova. Společně s vývojem produktové technologie jako takové u nás působí takzvané zákaznické týmy, jejichž úkolem je úprava řešení na míru pro konkrétního zákazníka, tedy pro konkrétní automobilku.

Máme více než šedesátiletou tradici na trhu a spolupracujeme s více než 40 automobilkami. Jedná se o dlouhodobou a intenzívní spolupráci, protože vývoj nikdy neprobíhá tak, že vy něco vymyslíte, vyvinete, myslíte si, že to je dobré a pak to prodáte. Tak to nefunguje. Už samotný vývoj technologie velmi často probíhá s ohledem na potřeby zákazníka pro budoucí pohonné jednotky. Daná technologie se následně může přizpůsobit potřebám jiného zákazníka, což mnohdy samo o sobě představuje několik let vývoje, i když může jít o podobnou aplikaci. Dnes jsme mohli vidět také vozidlo BMW M5 s motorem V8 a dvěma turbodmychadly. Tuto aplikaci jsme vybrali záměrně, abychom vám názorně představili složitost a míru integrace turbodmychadla do spalovacího motoru. Naším úkolem je vyladit technologii přeplňování tak, aby fungovala přesně podle očekávání a požadavků zákazníka, a to může znamenat i změny samotné technologie. V tomto konkrétním případě se bavíme o více než dvou letech práce, v jejichž průběhu probíhá intenzívní testování jak u zákazníka, tak i v našich laboratořích. Nejde totiž jen o výkonové parametry samotného turbodmychadla nebo celého motoru. Naše tradice a značka stojí i na tom, že naše produkty jsou kvalitní a maximálně spolehlivé.

Pane Urbanče, děkuji Vám za rozhovor.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka

Garrett je dodavatelem špičkových technologií, které pomáhají motorovým vozidlům stát se bezpečnějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí a které umožňují jejich konektivitu. V rámci automobilového průmyslu je Garrett na špičce vývoje inovativních a diferencovaných řešení, která definují nové standardy pro budoucnost. Testovací vůz Audi Q7 s technologií E-Turbo je prvním vozidlem s touto technologií v České republice. Jde o testovací prototyp, který slouží k ověření provozních charakteristik technologie elektrifikovaného turbodmychadla, která bude poprvé uvedena do sériové výroby společností Garrett. Brněnské týmy spolupracovaly na přípravě demonstračních prototypů a stále probíhá testování této technologie v brněnské laboratoři. Tato technologie je vyústěním vývojových aktivit brněnského týmu pro tým Ferrari F1. Po letech vývoje pro motorsport tedy nachází tato technologie svoje uplatnění v běžném provozu. „Značka Garrett je téměř 65 let symbolem pro diferencované technologie, které pomáhají výrobcům motorových vozidel zvýšit výkon pohonných jednotek a řiditelnost vozidel, a to společně s další výhodou spočívající ve snižování objemu motorů pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2,” vysvětluje Craig Balis, globální technický ředitel a viceprezident firmy, který řídí vývoj nových technologií společnosti Garrett.

zdroj: materiály společnosti Garrett Motion


Ivana Nedbalová

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]