Automotive

17. října 2018 14:00

Euchner EKS – klíč k vyšší produktivitě, jakosti a bezpečnosti

Německá firma Euchner patří k předním světovým výrobcům komponent k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních, jako jsou bezpečnostní spínače, zámky a systémy. V posledních letech roste velmi rychle zájem také o systémy elektronických klíčů EKS.

Obr. 1: Euchner EKS

V průmyslové praxi se často setkáváme s potřebou identifikovat osoby pracující na jednotlivých pracovištích či strojích, případně jim povolit přístup jen na ta zařízení, na nichž jsou oprávněni pracovat. Nejčastěji se k tomuto účelu používá přihlášení do řídicího systému pomocí hesla, v lepším případě jedinečného pro každého uživatele. Pro zajištění ochrany proti vyzrazení hesel bývá často implementován systém plovoucích pravidelně měněných hesel, na jehož provoz je nutno vynaložit značné náklady. U systémů zajištěných pevným heslem bývá nezřídka toto heslo všem známo, nebo dokonce napsáno či nalepeno na klávesnici či v blízkosti operátorského panelu, kde se zadává.
Řízení přístupu se hodí také pro zajištění jakosti a sledování, kdo se podílel na výrobě konkrétního kusu výrobku. To je v automobilovém průmyslu důležité hlavně u výrobků, které mají vliv na bezpečnost pasažérů, jako jsou například světlomety, rámy sedadel nebo palivové nádrže. Při zastavení linky z důvodu zadržení NOK kusu může také přivolaný specialista pomocí klíče nebo hesla kus pustit k dalšímu zpracování nebo vyřadit. Časté jsou také případy, kdy je třeba z důvodu ochrany zdraví při práci a zamezení dlouhému vykonávání jednotvárných pohybů sledovat, na jakém pracovišti a jako dlouho se pracovníci zdržují.
Také bývá nutné od sebe odlišit operátory a seřizovače či údržbáře, kteří mají možnost měnit provozní parametry stroje nebo dokonce mohou pracovat s otevřeným ochranným krytem. Pro dodržení alespoň nějaké míry bezpečnosti se používají přepínače se zámkovou vložkou na klíček. Takto ale nelze rozlišit jednotlivé osoby mezi sebou, neboť klíčky s určitým oprávněním jsou všechny stejné.
Mnoho firem dnes používá docházkové systémy se zaměstnaneckými ID kartami, takže při potřebě identifikace osob na strojích pochopitelně přemýšlejí o jejich použití. Tyto karty však nemají malé rozměry s možností zavěšení na svazek klíčů, dokonce bývají často noseny v různých pouzdrech zavěšených na krku, což při práci u stroje s pohybujícími se částmi není právě vhodné. Také jejich čtečky svým provedením a komunikačním rozhraním odpovídají spíše spotřební či IT technice, které není určeno k připojení k průmyslovým řídicím systémům, o garanci dlouholeté dostupnosti stejného provedení pro případ rozšiřování výroby nebo náhradních dílů ani nemluvě. Tyto systémy také nemají bezpečnostní výstupy, takže je nelze použít pro složitější úlohy typu bezpečného přepínání provozních stavů stroje – tedy například k aktivaci seřizovacích režimů.
Na základě požadavků a přání významných automobilek a jejich dodavatelů bylo vyvinuto jiné řešení, postavené na elektronických klíčích a čtečkách v odolném průmyslovém provedení – systém Euchner EKS – Electronic Key System (obr. 1).
Každý klíč obsahuje RFID transpondér se světově unikátním sériovým číslem, jehož pomocí lze jednoznačně identifikovat každou osobu, která klíč proti podpisu obdrží. Dále je na klíči paměťová oblast, do které lze libovolně zapisovat a číst uživatelská data, dle požadavků každého zákazníka či aplikace. Může se jednat o úroveň přístupu, časovou platnost klíče, jméno či zaměstnanecké číslo operátora atd. Klíče se dodávají v několika barvách pro okamžitou vizuální kontrolu, do jaké skupiny uživatelů (operátor, seřizovač…) vložený klíč patří.
Klíčový adaptér (čtečka) má uvnitř pružné pero, aby byl klíč lehce držen uvnitř a mohl být přítomen po celou dobu práce se zařízením. Takto lze na rozdíl od pouhého přiložení karty docházkového systému ke čtečce prokázat trvalou přítomnost operátora u konkrétního stroje a tím prokázat jeho odpovědnost. Na přední straně čtečky je také vícebarevná signalizační LED, která indikuje přítomnost klíče, platnost klíče, provozní chyby atd. Klíč lze vyjmout v jakýkoliv okamžik bez nebezpečí ztráty dat. Samozřejmostí je vysoký stupeň krytí IP67 a odolnost proti elektromagnetickému rušení, částečně také díky použití takové frekvence přenosu dat z RFID transpondéru, která je velmi odlišná od těch, které využívají logistické RFID systémy, WiFi, Bluetooth a další.
Pro přímé připojení k průmyslovým řídicím systémům je k dispozici mnoho variant s různými rozhraními.
Pro jednoduché aplikace, kde je důležitá nízká cena a stačí rozlišovat jen úroveň přístupu osob a ne konkrétní osobu je určen systém EKS Light s paralelním 4bitovým výstupem. Díky němu je integrace velmi snadná i na starších nebo již provozovaných zařízeních, kde není snadné zasáhnout do softwaru stroje. Přesto však EKS Light umí rozlišit až 16 úrovní přístupu, navíc je možné nadefinovat až 1 024 skupin uživatelů, jejichž klíče jsou akceptovány jen v těch klíčových adaptérech, kde se shodují přístupové kódy na klíči a adaptéru. Tedy lze například zabránit seřizovačům z jedné haly s jedním typem strojů provádět neautorizované změny jinde, kde na to nejsou proškoleni.
K přímému připojení k PLC se hodí typy s rozhraními PROFINET, Profibus a RS 232/485. Pro účely logování přítomnosti operátorů je oblíbené provedení s rozhraním Ethernet TCP/IP, protože i na existující výrobní lince lze snadno dodatečně vytvořit novou ethernetovou síť nezasahující do existující technologie. Softwarová integrace není díky dostupnosti ActiveX modulů složitá, stačí jednoduchý program ve skriptovacím jazyce.
Provedení s rozhraním USB je určeno zejména pro operátorské panely a řídicí systémy založené na PC. Je velmi kompaktní, určené pro montáž do tlačítkového otvoru o průměru 22,5 mm, s malou zástavbovou hloubku. Tvar a použitý materiál s FDA certifikací umožňuje jeho použití i v aplikacích s vysokými požadavky na hygienu, například v potravinářství.
Většinu typů je možné pořídit ve variantě FSA (For Safety Applications), vybaveném bezpečnostním dvoukanálovým výstupem. Díky tomu lze při správném způsobu integrace dosáhnout až na úroveň vlastností PLe dle ČSN EN ISO 13849-1, a to dokonce i na strojích vybavených jen dotykovým displejem, bez elektromechanických přepínačů nebo voličů režimu. To se hodí například pro bezpečné přepínaní alternativních provozních režimů – mnoho zařízení není možné jinak než za chodu, byť za snížené rychlosti pohybu. Zvolením vhodného provozního režimu a aktivací dodatečného ochranného zařízení, například stiskem potvrzovacího tlačítka (tzv. „tlačítko mrtvého muže“), je umožněn provoz stroje i s otevřeným ochranným krytem.
Pro komfortní správu a editaci klíčů je určen databázový software EKM pro Windows podporující více uživatelů a oprávnění. Někteří tak mohou pouze číst data z klíčů, jiní mohou klíče vytvářet nebo měnit jejich obsah. Databázi klíčů lze exportovat pro případné použití v jiném software.
Velkou výhodou jsou také zkušenosti firmy Euchner s integrací systémů EKS u předních dodavatelů v automobilovém průmyslu a s tím spojené reference.


EUCHNER electric s. r. o.
Trnkova 3069/117h
628 00 Brno
Tel.: +420 533 443 150, 152
Fax.: +420 533 443 153
info@euchner.cz
www.euchner.cz

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]