Automotive

03. října 2018 10:30

Dodavatelé a subdodavatelé v automobilovém průmyslu v České republice a na Slovensku

Automobilový průmysl patří tradičně mezi klíčová odvětví české a slovenské ekonomiky. Česká průmyslová tradice, která vznikala již v době Rakouska‑Uherska, determinovala i význam automobilového průmyslu v Československu a ještě později v České republice. V době před 1. světovou válkou, a hlavně právě v době meziválečného samostatného Československa, byl logickým vyústěním velký rozvoj tohoto průmyslu na našem území, reprezentovaný značkami jako Laurin & Klement (později Škoda), Aero, Tatra atd. V dobách komunistické vlády ztrácel český automobilový průmysl svůj inovační potenciál, a docházelo k přesunům výrobních kapacit na Slovensko. Díky řízeným dodávkám pro státy RVHP se alokoval v tomto odvětví značný počet dodavatelů, a samozřejmě pracovníků, což vytvořilo předpoklady pro pokračování tradice výroby aut i po roce 1989.

Dnešní automobilový průmysl disponuje řadou specifik, která ho odlišují od jiných odvětví a předurčují jeho potřeby. Typickými znaky tohoto odvětví jsou stabilní vertikální dodavatelsko‑odběratelský řetězec, silná pozice automobilek (OEM = Original Equipment Manufacturer) a Tier 1 dodavatelů (přímo dodávajících OEM) vůči ostatním subdodavatelům (TIER 2, 3 a další), řízení zásob „just‑in‑time“, cyklický charakter odvětví či vysoké výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

Význam automobilového odvětví pro Českou republiku a Slovenskou republiku je značný, ať již z pohledu ekonomického výkonu nebo z hlediska pracovního trhu, kdy představuje jednoho z hlavních zaměstnavatelů v průmyslu. S přírůstkem pracovníků do nově otevřených výrobních závodů přicházeli také dodavatelé a subdodavatelé, kteří za nárůstem pracovníků viděli zejména zvýšení produkce a tím i potřeby součástek. Právě přesun subdodavatelských podniků má největší podíl na zvýšení počtu zaměstnanců automobilového průmyslu. Na jednoho pracovníka automobilového závodu v České republice připadají dva pracovníci z dodavatelského sektoru. V uplynulém roce zvýšily dodavatelské a subdodavatelské firmy v automobilovém průmyslu tržby o 3,4 % a celkem se na tržbách podílely ze 44,5 %. Úloha dodavatelů a subdodavatelů je klíčová pro úspěšnost automobilového průmyslu, neboť oni nesou největší břímě snižování nákladů a silný tlak na zvyšování produktivity, jakož i na inovace a výzkum a vývoj.

V České republice mají své továrny automobilky Škoda, konsorcium TPCA, a Hyundai. Ve Slovenské republice mají své továrny Kia, Volkswagen a koncern PSA. V druhé půlce tohoto roku se očekává spuštění výroby v automobilce Jaguar Land Rover, která postavila závod poblíž Nitry. Očekává se, že v tomto roce automobilky České republiky a Slovenské republiky vyprodukují přibližně 2,8 % světové produkce. Přehled produkce jednotlivých kontinentů v uplynulé dekádě přibližuje následující tabulka.

Produkce automobilů v milionech kusu v letech 2006–2017 (Zdroj: OICA

Do automobilového průmyslu ovšem nepatří pouze výroba osobních automobilů, ale také nákladních a speciálních aut, motorů, přívěsů, karoserií nebo dílů. Nákladní automobily jsou historicky spjaty se značkami Tatra a Avia, nelze opomíjet ani výrobu traktorů značky ZETOR. Na výrobu autobusů se orientují společnosti Iveco (dříve Karosa) a SOR. Do výroby motorových vozidel také spadá výroba přívěsů a návěsů, v této oblasti patří mezi nejvýznamnější podniky PANAV a Schwarzmüller.

Je nutno zdůraznit, že automobilový průmysl, a zejména výroba automobilů je na cestě k průmyslu 4.0 nejdále ze všech průmyslových odvětví. Komplexní řetězce tvorby hodnot, výroba na principu just‑in‑time a síťově propojená výroba vyžadují inteligentní součásti, vhodnou manipulační techniku a přizpůsobivá integrovaná řešení tvořená pneuma­tickými, elektrickými nebo smíšenými technologiemi. Právě tyto zvládnuté výrobní, dodavatelské a logistické procesy přispívají ke zvýšené produktivitě tohoto odvětví, jakož jsou i akcelerátorem hrubého domácího produktu v obou zemích.

Právě v dnešní době automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to nejen v technických novinkách na samot­ných automobilech, ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním trendům patří pokračující tlak automo­bilek na snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do vývoje a inovací.

Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje a v budoucnu i nadále ovlivní automobilový průmysl, je pokračující zpřís­ňování ekologických požadavků (na vypouštění CO2) a bez­pečnostních standardů (požadavky na airbagy, systémy ESP (elektronická kontrola stability vozu pro vyrovnávání smyku) a e‑call, snižování spotřeby aj. Samostatnou kapi­tolu tvoří nové pohony, kde prim hraje elektromobilita. Rozvíjí se však i pohony na CNG či vodík. Uživatelsky nejzají­mavější inovace pak probíhají v propojování aut s mobilními telefony a v systémech autonomního řízení.


Nejen zde očekávané technologické trendy výroby, vývoje, inovací a výzvy automobilového průmyslu budou diskutovány na již 15. ročníku odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě, která se koná 24. října 2018 v Brně v kon­gresovém centru hotelu Holiday Inn Brno. Odborné časopisy Automobil Industry, Plastic Production a EEM se staly mediálními partnery.


Ing. Petr Mandelík, Ph.D.,doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
www.konference.org

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]