Automotive

11. října 2018 15:55

Dodavatelé a subdodavatelé v automobilovém průmyslu v České republice a na Slovensku

Automobilový průmysl patří tradičně mezi klíčová odvětví české a slovenské ekonomiky. Česká průmyslová tradice, která vznikala již v době Rakouska­‑Uherska, determinovala i význam automobilového průmyslu v Československu a ještě později v České republice. V době před 1. světovou válkou, a hlavně právě v době meziválečného samostatného Československa, byl logickým vyústěním velký rozvoj tohoto průmyslu na našem území, reprezentovaný značkami jako Laurin & Klement (později Škoda), Aero, Tatra atd. V dobách komunistické vlády ztrácel český automobilový průmysl svůj inovační potenciál, a docházelo k přesunům výrobních kapacit na Slovensko. Díky řízeným dodávkám pro státy RVHP se alokoval v tomto odvětví značný počet dodavatelů, a samozřejmě pracovníků, což vytvořilo předpoklady pro pokračování tradice výroby aut i po roce 1989.

Dnešní automobilový průmysl disponuje řadou specifik, která ho odlišují od jiných odvětví a předurčují jeho potřeby. Typickými znaky tohoto odvětví jsou stabilní vertikální dodavatelsko-odběratelský řetězec, silná pozice automobilek (OEM = Original Equipment Manufacturer) a Tier 1 dodavatelů (přímo dodávajících OEM) vůči ostatním subdodavatelům (TIER 2, 3 a další), řízení zásob „just­‑in­‑time“, cyklický charakter odvětví či vysoké výdaje na výzkum, vývoj a inovace.
Význam automobilového odvětví pro Českou republiku a Slovenskou republiku je značný, ať už z pohledu ekonomického výkonu nebo z hlediska pracovního trhu, kdy představuje jednoho z hlavních zaměstnavatelů v průmyslu. S přírůstkem pracovníků do nově otevřených výrobních závodů přicházeli také dodavatelé a subdodavatelé, kteří za nárůstem pracovníků viděli zejména zvýšení produkce a tím i potřeby součástek. Právě přesun subdodavatelských podniků má největší podíl na zvýšení počtu zaměstnanců automobilového průmyslu. Na jednoho pracovníka automobilového závodu v České republice připadají dva pracovníci z dodavatelského sektoru. V uplynulém roce zvýšily dodavatelské a subdodavatelské firmy v automobilovém průmyslu tržby o 3,4 % a celkem se na tržbách podílely ze 44,5 %. Úloha dodavatelů a subdodavatelů je klíčová pro úspěšnost automobilového průmyslu, neboť oni nesou největší břímě snižování nákladů a silný tlak na zvyšování produktivity, jakož i na inovace a výzkum a vývoj.
V České republice mají své továrny automobilky Škoda, konsorcium TPCA, a Hyundai. Ve Slovenské republice mají své továrny Kia, Volkswagen a koncern PSA. V druhé půlce tohoto roku se očekává spuštění výroby v automobilce Jaguar Land Rover, která postavila závod poblíž Nitry. Očekává se, že v tomto roce automobilky České republiky a Slovenské republiky vyprodukují přibližně 2,8 % světové produkce. Přehled produkce jednotlivých kontinentů v uplynulé dekádě přibližuje tabulka.
Do automobilového průmyslu ovšem nepatří pouze výroba osobních automobilů, ale také nákladních a speciálních aut, motorů, přívěsů, karoserií nebo dílů. Nákladní automobily jsou historicky spjaty se značkami Tatra a Avia, nelze opomíjet ani výrobu traktorů značky ZETOR. Na výrobu autobusů se orientují společnosti Iveco (dříve Karosa) a SOR. Do výroby motorových vozidel také spadá výroba přívěsů a návěsů, v této oblasti patří mezi nejvýznamnější podniky PANAV a Schwarzmüller.
Je nutno zdůraznit, že automobilový průmysl, a zejména výroba automobilů je na cestě k průmyslu 4.0 nejdále ze všech průmyslových odvětví. Komplexní řetězce tvorby hodnot, výroba na principu just­‑in­‑time a síťově propojená výroba vyžadují inteligentní součásti, vhodnou manipulační techniku a přizpůsobivá integrovaná řešení tvořená pneumatickými, elektrickými nebo smíšenými technologiemi. Právě tyto zvládnuté výrobní, dodavatelské a logistické procesy přispívají ke zvýšené produktivitě tohoto odvětví, jakož jsou i akcelerátorem hrubého domácího produktu v obou zemích.
Právě v dnešní době automobilový průmysl prochází řadou velkých změn, které mají ambici výrazně proměnit celý sektor. A to nejen v technických novinkách na samotných automobilech, ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním trendům patří pokračující tlak automobilek na snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů. Do budoucna tak cesta k úspěchu povede přes diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do vývoje a inovací. Dalším faktorem, který bezesporu ovlivňuje a v budoucnu i nadále ovlivní automobilový průmysl, je pokračující zpřísňování ekologických požadavků (na vypouštění CO2) a bezpečnostních standardů (požadavky na airbagy, systémy ESP (elektronická kontrola stability vozu pro vyrovnávání smyku) a e­‑call, snižování spotřeby aj. Samostatnou kapitolu tvoří nové pohony, kde prim hraje elektromobilita. Rozvíjí se však i pohony na CNG či vodík. Uživatelsky nejzajímavější inovace pak probíhají v propojování aut s mobilními telefony a v systémech autonomního řízení. Nejen zde očekávané technologické trendy výroby, vývoje, inovací a výzvy automobilového průmyslu budou diskutovány na již 15. ročníku odborné konference na téma Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě, která se koná 24. října 2018 v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn Brno. Odborné časopisy AutomobilIndustry, Plastic Production a EEM se staly mediálními partnery.

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asie 27,9 30,4 31,1 31,4 40,7 40,4 43,5 45,6 47,3 48,6 51,6 53,3
Evropa 21,4 22,9 21,8 17,1 19,8 21 19,8 20,1 20,4 21,1 21,5 22,2
Amerika 19,1 19,2 16,9 12,6 16,4 17,8 20,1 21,1 21,2 20,9 20,8 20,7
Austrálie 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Afrika 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
Celkem 69,3 73,3 70,7 61,7 77,6 80 84,2 87,6 89,9 91,6 95,0 97,3
Dynamika svět celkem 5,8% -3,6% -12,0% 25,8% 3,1% 5,1% 4,0% 2,6% 1,0% 3,70% 2,40%

Produkce automobilů v milionech kusu v letech 2006 – 2017
Zdroj: OICA

 


Ing. Petr Mandelík, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
www.konference.org

Mohlo by se Vám líbit

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít do hydraulických systémů letadel

Společnost Trelleborg Sealing Solutions Aerospace uvádí na trh jedinečný a revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II, který je možné použít k utěsnění hydraulického pohonu […]

Nová Toyota z Česka

Toyota Motor Europe bude v České republice vyrábět nový model v segmentu A Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) přidá do svého portfolia druhý model […]

VOITH spoléhá v oblasti inženýrství a automatizace na platformu Engineering Base.

Skupina VOITH Group je globální technologická skupina. Díky své široké různorodosti výrobních závodů, produktů, služeb a digitálních aplikací, určuje Voith standardy na trzích pro energii, […]