Automotive

02. listopadu 2018 01:19

Digitalizace se vyplatí. Je ale třeba se na ni připravit.

 

Je digitalizace přínosem, nebo naopak nutným zlem? Konference Trendy automobilové logistiky (TAL) 2018 přinesla jasnou odpověď: Digitalizace se vyplatí. Musí jí ale předcházet důkladná příprava. Technologie se navíc stávají stále dostupnějšími a jednoduššími a společnostem, které nebudou inovovat, hrozí zánik. Jak se přichystat na nástup nových generací a na první kroky v digitalizaci, uvedli ve svých příspěvcích tuzemští i zahraniční řečníci 10. října v Plzni. Již podevatenácté zde společnost Aimtec společně s IHK Regensburg pořádala konferenci TAL.

Michael Zankl, Mechatronik Kompetenz-Netzwerk, Richard Brunner, Ingrid Wohlrabová, IHK Regensburg, Zdeňka Linková, Jaroslav Follprecht, Roman Žák, Aimtec (zleva)

Trendy automobilové logistiky se letos zaměřily na téma Digital Factory: Překážka nebo výhra? Téměř 200 účastníků z řad výrobních a logistických firem, ale i zástupců z poradenství a odborných spolků mělo možnost si vyslechnout prezentace o nejnovějších technologiích, ale i konkrétní případové studie z praxe. Dopolední program zahájil Paul Norford ze Zebra Technologies, který představil svůj pohled na to, jak nastupující generace mění svět okolo nás. Právě ony vyrůstají ve světě plném technologií, nezažily dobu bez chytrých telefonů a televizí a technika je pro ně přirozenou součástí života. Na to samozřejmě musí reagovat i firmy, které, aby nezanikly, musí inovovat své produkty a obchodní modely.

Paul Norford (Zebra)

Na mladou generaci upozornil i další z řečníků – Philipp Zimmermann ze společnosti Franka Emika. Tento německý start-up vyvíjí cenově dostupné a bezpečné kolaborativní roboty. I děti školního věku jsou schopné takové přístroje programovat, což je obrovská změna oproti současnému stavu, kdy je integrace průmyslových robotů velmi složitá. Takový posun (od obrovských robotů, v jejichž blízkosti nemohou pracovat lidé, k dostupným, spolupracujícím robotům) bude znamenat velký posun v průmyslu i v každodenním životě. Lidem přinese možnost věnovat se sofistikovanějším činnostem a ty jednoduché přenechat strojům.

Philipp Zimmermann, Franka Emika (vlevo) před prezentací

Dopolední blok zakončil Matthias Pröller ze ZF, který představil integraci prvků průmyslového internetu věcí (IIoT) zařízení jak do logistických procesů, tak i do komplexní infrastruktury, která zahrnuje na jedné straně cloud a SAP EWM na straně druhé. Malé IIoT tagy, které vyvinula dceřiná společnost Openmatics, umožňují jednodušší a rychlejší komunikaci například mezi skladem a výrobou. Tato zařízení jsou důkazem, že továrna se může stát chytřejší a flexibilnější i díky rozměrově malým nástrojům.

Odpolední blok konference už patřil případovým studiím. Své zkušenosti se zaváděním nových systémů přišli předat zástupci společností IAC Group, RINGFEDER a Panasonic Automotive Systems. Každý se potýkal s jinými výzvami. IAC Group stálo před novým projektem a dodávkami komplexních interiérových dílů v sekvenci, jejichž výrobu ve vysokém taktu je třeba správně řídit. RINGFEDER sice není dodavatelem automotive, i tak ale musí řešit dodávky svých výrobků v přesně stanovený čas. Zároveň potřeboval vyřešit digitalizaci svého skladu v systému SAP. Na co si při takovém procesu dát pozor, upozornil Martin Hana. Veronika Rejmanová z Panasonic Automotive Systems zase představila proces změny, kterou společnost prošla při plánování výroby. Panasonic řešil potřebu plánovat nejen velké množství výrobních operací, ale také s více plánovači najednou.

Závěrečnou prezentací byla společná práce společností Sewio a Aimtec, které představily technologii pro sledování objektů uvnitř budov. Pomáhá eliminovat skenování pozic, ale také řídit pohyb flotily po hale a další funkcionality. Přínosy přestavili Michael Klaus (Sewio) a Rostislav Schwob (Aimtec).

Michael Klaus, Sewio (vlevo), Rostislav Schwob, Aimtec (vpravo)

Je však i přes pestrost a různorodost všech prezentací nějaký společný bod, na kterém se shodli všichni řečníci? Ano, a jsou hned dva. Prvním z nich je, že jakékoli digitalizaci v jakémkoli rozsahu musí předcházet důkladná příprava – výsledných procesů i samotného zavádění nových technologií a systémů. Druhým společným závěrem je to, že digitalizace je vždy o lidech. Je důležité je na změny připravit a dát jim čas, aby se s novinkami seznámili. Nové technologie a systémy jsou tu totiž proto, aby jim (nám) ulehčily život. A to se v případě správné a důkladné přípravy a výběru vhodných řešení daří.

Konferenci Trendy automobilové logistiky (TAL) pořádala společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg. Odbornými partnery byly společnosti Lintech a Zebra, partnery se staly společnosti Desseq, Fanuc, Openmatics a Mechatronik Kompetenz-Netzwerk.


AIMTEC a. s.

Pomáháme průmyslu stát se digitálním. Přinášíme špičkovou konzultační expertizu ve výrobě a logistice a unikátní přístup k implementaci vlastních softwarových řešení. Přes dvacet let se specializujeme na digitalizaci výroby a logistiky. Došli jsme k přesvědčení, že s novými digitálními technologiemi a přístupy zvládneme standardní implementační projekt za dobu blížící se třetině jeho dnešní délky. Pracujeme pro zákazníky po celém světě, v různých kulturách a s rozličnými přístupy k řízení. Vidíme svět, ve kterém manažeři dokážou převést své firmy do digitální budoucnosti téměř sami díky našim vynikajícím expertním znalostem a inovativním softwarovým řešením.

www.aimtecglobal.com


Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]