Automotive

13. března 2018 16:36

Chemické materiály pro výrobu v automobilovém průmyslu ověřené v praxi u předních světových výrobců

Automobilový průmysl se ubírá směrem, ve kterém začíná převažovat větší podíl elektronických komponentů a elektronických sestav vedoucí k jedinému cíli – elektro mobilitě. To vyžaduje použití co možná nejkvalitnějších a nejspolehlivějších materiálů při výrobě těchto elektronických sestav.
Společnost ULBRICH HYDROAUTOMATIK s. r. o. je tradičním dodavatelem uceleného sortimentu procesních a výrobních materiálů pro výrobce autokomponentů v České republice a Evropě, splňující požadavky na bezolovnaté technologie, nízký až nulový obsah VOC (organických rozpouštědel) v materiálech, hořlavost, dráždivost apod.
Jedná se především o materiály předních světových výrobců v celém rozsahu stávajících technologií, zejména pro:

Pájení

  • Pájecí pasty, pájecí slitiny, trubičkové cíny, tavidla, SMT lepidla aj. – pro olovnaté i bezolovnaté technologie

Pájení je nejbezpečnější a zdaleka nejrozšířenější spojovací technologie v elektrotechnickém průmyslu. Německá společnost ELSOLD, kterou v ČR zastupujeme, je jedním z vedoucích výrobců pájecích materiálů s více než 50letou tradicí pro veškeré známé pájecí metody. Tyto materiály splňují vysoké požadavky, kladené na pájecí materiály moderními technologickými procesy a které berou v úvahu veškerá omezení a normy. Jsou vyrobeny dle mezinárodních standardů a jsou schváleny a používány renomovanými výrobci elektroniky. Rovněž relativní geografická blízkost, v porovnání s asijskými výrobci, a pružná výroba, schopná okamžité reakce na požadavky zákazníka u všech typů pájecích materiálů, pomáhá udržovat v chodu výrobní linky našich zákazníků i při neustále se měnících požadavcích na materiály. Olovnaté i bezolovnaté materiály ELSOLD jsou používány pro veškeré metody pájení (přetavením, pájení vlnou, selektivní, automatické i ruční.
Pro technologie, kde pájení není možné, najdou uplatnění i elektricky vodivá lepidla dodávaná naší firmou.

Ochrana elektronických sestav před vlivy okolního prostředí

  • Laky Electrolube pro DPS, zalévací hmoty a další materiály

Jedná se o speciálně vytvořené konformní laky, navržené k tomu, aby ochránily elektronické a elektrotechnické prvky od vlivů okolního prostředí, proudových svodů a zvyšují tak významně spolehlivost celého zařízení. Ochrana lakováním se dá provádět nejrůznějšími technologiemi, obvykle ponořováním, nanášením štětcem, nebo stříkáním.
Pro robustnější krytí naši zákazníci používají zalévací hmoty Electrolube – epoxidové, PU, nebo silikonové. Zalévání lze používat i v malosériové výrobě bez použití nákladných míchacích a dávkovacích zařízení pomocí 250 g balení těchto hmot (tzv. resinpack, kde se obě složky smíchají bez přístupu vzduchu).
Velký objem našich dodávek tvoří čiré zalévací hmoty, používané především pro LED aplikace.
Pro velkosériové výroby dodáváme spolehlivá dávkovací a míchací zařízení anglického výrobce Meter Mix.
Problémem miniaturizace se stále stává účinný odvod tepla ze zařízení. Jednou z nejběžnějších aplikací jsou výplně vzduchové mezery mezi chladičem a výkonovou součástkou, teplovodivou pastou, nebo lepidlem.

Vedení tepla v zařízení

  • Tepelně vodivé pasty, lepidla a zalévací hmoty Electrolube

Vlastnosti těchto teplovodivých materiálů se mohou u jednotlivých výrobců hodně lišit. Tepelná vodivost námi dodávaných teplovodivých past a lepidel je od 0,9 W/m·K až po 5 W/m·K.
Pro automobilový průmysl nabízíme samozřejmě bezsilikonové alternativy.
Není-li možné teplo přenést do chladiče, lze výkonový prvek zalít do teplovodivé zalévací hmoty, a teplo tak přenést do objemu zálivky.

Konkrétní případ použití kontaktních tuků a teplovodivých materiálů Electrolube v automobilovém průmyslu:

Procesy čištění v elektrotechnických výrobách pro automobilový průmysl

  • Mytí sít a šablon od zbytků pájecí pasty a lepidel
  • Mytí pájecích rámů a přípravků, čištění součástí pájecích strojů
  • Mytí osazených a neosazených DPS

Čistota sít a šablon pro nanášení pájecí pasty a lepidla je výrobci, kteří dodávají elektrotechnické sestavy pro automobilový průmysl, hodnocena jako jeden z nejvýznamnějších výrobních faktorů, ovlivňujících kvalitu pájecího procesu. Stabilní nanášení pájecí pasty a lepidla na DPS je nutným předpokladem pro spolehlivost výrobního procesu. Právem je mu připisováno až 50 % chyb vzniklých při výrobě, což negativně ovlivňuje výrobní náklady množstvím oprav a podílem zmetkovosti. Čistá a udržovaná šablona v dobré kondici je základem tohoto procesu. Již není akceptováno ruční čištění například lihem, nebo IPA v této oblasti výroby.
Spolehlivým řešením procesu mytí a údržby zařízení jsou profesionální myčky firmy Kolb. Technologie německé firmy Kolb jsou plně přizpůsobeny pro aplikaci mytí přímo na výrobní lince, bez nutnosti budovat samostatné nevýbušné prostory a sklady hořlavin pro mycí náplně. Ekologické mycí detergenty na vodní bázi firmy Kolb a Electrolube vykazují mnohem vyšší hospodárnost v poměru výkon/cena oproti obvykle používaným hořlavým rozpouštědlům, nakupovaným za nízkou cenu. Tyto osvědčené technologie již používají mnozí přední výrobci elektroniky v ČR pro všechny druhy výše zmíněných mycích aplikací, včetně mytí osazených DPS.

Náhled konkrétního použití zalévacích hmot a maziv Electrolube v automobilovém průmyslu

Ošetřování elektrických kontaktů

  • Kontaktní maziva, vazelíny a oleje pro elektrické kontakty, suchá maziva

Anglická firma Electrolube od 50. let min. století patří k zakladatelům a špičkovým světovým výrobcům dnes již běžné technologie ošetřování a ochrany elektronických kontaktů proti jejich elektrickému a mechanickému opotřebení. Klíčovým benefitem používání těchto speciálních maziv je zvýšení spolehlivosti a dlouhodobé provozní výkonnosti elektrických a elektronických sestav (přepínače, klíče zapalování, konektory atd.)
Tato maziva zajišťují konstantní a bezproblémový tok proudu přes všechny kovové spoje. Těmito mazivy se řeší problémy opotřebení kontaktů, nízké kvality přenášeného signálu, nestálého provozního zatížení atd. Testy ukázaly, že použitím těchto speciálních maziv je možné prodloužit životnost a kvalitu elektrického kontaktu až o 300 %.

Spojování součástí

  • Silikonové tmely, anerobní lepidla, UV lepidla MS polymery a konstrukční lepidla

Pro automobilový průmysl může naše divize průmyslových lepidel nabídnout širokou škálu produktů, které stále častěji nacházejí místo ve vlastním výrobním procesu. Tyto produkty značek Hoenle, Ecobond, Merbenit, Permabond, Plexus, Vitralit, Ecolit aj. zaručují potřebnou pevnost, vynikající mechanickou odolnost, jsou netoxické, odolné vůči vnějším vlivům a vysoce spolehlivé.

Rozsáhlý sortiment produktů dodávaných společností ULBRICH, se kterým se můžete opět seznámit na výstavě AMPER 2018 v Brně, je určen nejen pro průmyslové využití ve výrobě, ale i pro údržbu, opravy a servis elektroniky a elektrotechnických výrobků.
Rádi vám budeme nápomocni ve výběru vhodného materiálu i způsobu jeho aplikace pro vaši výrobu.

Ulbrich Hydroautomatik s. r. o.
Pflegrova 9, Brno
Provozovna: Želivec 344, 251 68 Sulice
Tel: +420 323 673 046
Fax:+420 323 673 047
Mob: 721 852 576
elektrochemie@ulbrich.cz
www.ulbrich.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]