Automotive

03. října 2019 08:39

Chcete mít své stroje pod kontrolou?

Konstrukční nároky na míru vyráběných laserových strojů společnosti Lintech neustále rostou. Zařízení jsou osazována mnoha konstrukčními prvky, senzorikou, kamerami, čtečkami a většinou i více motory. Řídící program PLC (Programmable Logic Controller) komunikující s uživatelskou datovou aplikací LinMARK, je vytvářen na přání zákazníka programátory společnosti Lintech.

Často se stává, že technik potřebuje diagnostikovat stroj. Ve většině těchto případů musí operátor zařízení uvolnit. Tím dochází k přerušení a zpoždění výroby. Doba přerušení výroby se významně projevuje na produktivitě výrobního procesu. Je vytvářen stále větší tlak na takt time a minimalizaci počtu chybných kusů. Vzhledem k těmto skutečnostem a k pokroku, který se odehrává na poli průmyslu v rámci Industry 4.0, vyvinul programátorský tým společnosti Lintech nástroj MaMaS – Machine Management System, který značně urychlí diagnostiku výrobního zařízení a zkrátí dobu servisních zásahů.

Obr. 1: Vstupní stránka aplikace MaMaS
Obr. 2: Menu aplikace MaMaS

Hlavním účelem tohoto nástroje je tedy diagnostika výrobního zařízení, provedená bez nutnosti přerušení výroby. Uživatel aplikace si může prohlížet:

  • ƒhistorii záznamů z výroby,
  • aktuální výpis záznamů (live režim),
  • aktuální stavy výrobního zařízení,
  • statistiky výroby,ƒ
  • zatížení počítače stroje.

MaMaS umožňuje odeslání záznamů výrobního zařízení přímo technikům společnosti Lintech v reálném čase, čímž je urychlena reakce servisního týmu Lintech u zákazníka. Zároveň díky tomuto chytrému nástroji odpadá potřeba kopírovat provozní záznamy na paměťové médium, které musí zákazník nejprve přenést do svého počítače a teprve z něj pak tyto soubory odeslat.

Další předností nástroje MaMaS je přímé sledování výroby na konkrétním výrobním zařízení. Uživatel sleduje aktuálně zobrazené stavy výrobního zařízení a aktuální stavy PLC na tomto zařízení. Tímto způsobem může uživatel aktivně monitorovat činnost výrobního zařízení.

Aplikace také umožňuje uživateli zpětně prohlížet statistiky výroby stroje. Na obrazovce lze vidět grafy vývoje vyrobených kusů. Statistika vypisuje, kolik kusů za daný den bylo OK/NOK a informace k jednotlivým dílům. Nejedná se však o náhradu traceability systémů, nýbrž o nástroj, který by je měl doplňovat. Může fungovat nezávisle na serverech, veškeré informace jsou obsaženy v souborech výrobního zařízení a přístup k nim je zprostředkováván jednoduše přes místní síť, není potřeba zvláštních databází či serverů.

Obr. 3: Grafické zobrazení vývoje výroby pomocí aplikace MaMaS

Machine Management System neboli MaMaS neslouží pouze na sledování stavů výrobního zařízení, ale lze přes něj toto zařízení ovládat. Aplikace umožňuje ovládat vybrané elektronické prvky zařízení, měnit konfiguraci uživatelské aplikace a nastavovat parametry programu pro laser. Uživatel nemusí při konfiguraci nového dílu odbíhat k počítači pro přenastavení parametrů, ale může být přímo u výrobku a z tabletu pohodlně nastavovat pozice a hodnoty pro nový díl. Tím se zkrátí doba nastavování parametrů nových i stávajících výrobku.

Obr. 4: Nastavení os laserového stroje pomocí aplikace MaMaS

MaMaS je multiplatformní aplikace vyvinutá pomocí nástroje Xamarin, kterou lze spustit na zařízení s operačním systémem Android, iOS a Windows 10. Vzhledem k multiplatformnímu vývoji má uživatel možnost, zda si aplikaci spustí na tabletu, telefonu nebo notebooku.

Aplikace MaMaS komunikuje s uživatelskou aplikací LinMARK na výrobním zařízení společnosti Lintech, se kterou si předává potřebné informace. Šifrovaná komunikace těchto aplikací probíhá pomocí TCP/IP protokolu v lokální WIFI síti. Uživatel se tedy nemusí bát, že by unikla citlivá data mimo společnost.

Společnost Lintech má, kromě odborníků na lasery, i špičkový vývojářský tým, který navrhuje optimální SW řešení pro dané výrobní laserové zařízení a vyvíjí multiplatformní aplikaci MaMaS pro lepší a rychlejší diagnostiku a konfiguraci výrobního zařízení.

Machine Management System se stále vyvíjí a rozšiřuje o nové prvky. Není vyloučeno, že se MaMaS bude dodávat i do zařízení, které nevyrobili konstruktéři ze společnosti Lintech. Doufáme, že tento nástroj bude přínosem pro naše zákazníky.


www.lintech.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]