Automatizace + Robotizace

19. ledna 2023 15:56

Pět předpovědí ohledně automatizace pro rok 2023: budoucností jsou řešení na klíč

V posledních několika letech mnoho organizací rychlým tempem zavádí změny založené na technologiích. S tím, jak se společnost stává stále více digitální, je přijetí technologií a efektivní řízení nových procesů klíčem k úspěchu téměř každé firmy.

Inzerce

Co můžeme očekávat od roku 2023 vzhledem k rychlé transformaci pracovišť napříč odvětvími, ať už jde o přechod na hybridní práci nebo zavádění nových technologií? Anders Beck, viceprezident pro strategii a inovace ve společnosti Universal Robots, představuje pět předpovědí pro nadcházející rok.

 

  1. Díky řešením na klíč bude automatizace dostupnější než kdykoli předtím

V posledních letech jsme svědky vývoje mnoha různých typů sofistikovaných technologií. Pokroky v oblasti robotiky, strojového učení a dalších technologií zvýšily tempo těchto změn desetinásobně. Ty sice slibují změnu či revoluci ve světě podnikání, ale všechny technologické společnosti trpí stejným problémem: nemohou být dobré ve všem.

Ve světě robotiky tomu není jinak. Vytvoření robotického systému vyžaduje vývoj hardwaru, softwaru, aplikací, senzorů a rozhraní, abychom jmenovali alespoň některé. Proto bude rok 2023 rokem řešení na klíč. V centru dění budou ležet výrobci originálního vybavení (OEM) – společnosti vytvářející nové aplikace a produkty na základě stávajících technologií. Ti jsou schopni pohánět inovace tím, že kombinují technologie a dodávají kompletní řešení pro nejběžnější aplikace, jako je svařování a paletizace. Výsledek? Automatizace se stane sofistikovanější a zároveň jednodušší k použití než kdykoli předtím.

Společnost Enabled Robotics, dánský výrobce OEM, je skvělým příkladem toho, jak to funguje. Od roku 2016 společnost pracuje na kombinaci dvou typů špičkových technologií tím, že na autonomní mobilní roboty (AMR) montuje kolaborativní robotická ramena (koboty). Tato hybridní technologie nyní funguje v průmyslu, skladovém hospodářství a výrobě a přináší robotiku do servisních aplikací a nemocniční intralogistiky.

Tato originální řešení firmám ve výsledku usnadňují integraci klíčových technologií a nápaditým způsobům, jak roboty zapojit po boku lidí do pracovního procesu, se meze nekladou.

 

  1. Výrobci se budou orientovat na modulární výrobu

 Tradiční průmyslové roboty jsou v některých částech výroby stále důležité, ale pozorujeme trend zavádění flexibilnějších modelů výroby. To je do značné míry způsobeno tím, že tradiční průmyslové roboty jsou obvykle velké, těžko přesunovatelné a vyžadují složité nasazení do provozu.

Naproti tomu koboty mohou vykonávat podobný rozsah činností jako tradiční průmyslové roboty, ale jsou menší, lehčí a mnohem snadněji se nasazují. Jsou navrženy tak, aby pracovaly společně s lidmi, takže představují menší bezpečnostní riziko a lépe se hodí do prostředí, které vyžaduje flexibilitu a přizpůsobivost. Kromě toho jsou pro podniky, které chtějí nasadit automatizaci, cenově nejvýhodnější – což je klíčový faktor při vstupu do roku 2023.

Odvětví kobotů by mělo do roku 2026 vzrůst na 2,2 miliardy dolarů (The Collaborative Robot Market 2022 Report, Interact Analysis). Vzhledem k tomu, že koboti nadále mění způsoby práce v aplikacích, jako je balení, paletizace, svařování a montáž, budeme v roce 2023 svědky toho, že se ještě větší společnosti budou obracet k lehkým kobotům, aby zvýšily modularitu své výroby. Hmotnost a univerzálnost robotů budou klíčovými specifikacemi pro ty, kteří hledají nová automatizační řešení, a uvidíme více rekonfigurovatelných robotických pracovních buněk než kdykoli předtím.

 

  1. Vyšší užitečné zatížení a delší dosah kobotů změní možnosti některých aplikací

S tím, jak se stále více společností přesouvá k automatizaci pomocí kobotů, bude mnoho z nich stále chtít manipulovat s těžkým nákladem. Dobrou zprávou je, že jsme v poslední době zaznamenali uvedení několika kobotů s vyšším užitečným zatížením a delším dosahem. Ty budou v roce 2023 pokračovat v proměně částí výrobního průmyslu a zlepší pracovní život mnoha zaměstnanců.

Společnost Universal Robots loni představila nového kobota UR20, který je konstruován pro vyšší užitečné zatížení, vyšší rychlost a vynikající řízení pohybu, a to vše v rámci lehkého systému s malými rozměry. Nosnost 20 kg změní odvětví, jako je paletizace, zatímco jeho dosah 1750 mm je netrpělivě očekáván pro použití při svařování. Výrobci, kteří hledají dodatečnou flexibilitu, zjistí, že robot je dostatečně lehký na to, aby mohl být odpojen a přemístěn nebo připojen k těžké základně s kolečky. To vytvoří nové možnosti použití a bude hnacím motorem inovací ve všech oblastech. Robot UR20 bude zákazníkům dodáván v roce 2023.

 

  1. Dlouhodobý nárůst instalací průmyslových robotů bude pokračovat navzdory globálním nejistotám

Nedávná zpráva IFR World Robotics Report ukázala, že instalace průmyslových robotů dosáhla v roce 2021 historického maxima a oproti předchozímu roku se zvýšila o 31 %. Celkově se celosvětové roční instalace robotů mezi lety 2015 a 2021 více než zdvojnásobily. Ačkoli se zdá, že zaznamenaný růst v roce 2022 bude v celém odvětví pomalejší, je to do značné míry způsobeno globální nejistotou vyvolanou pandemií a nedostatkem elektronických součástek.

Očekáváme, že se vzestupný trend automatizace pomocí kobotů v roce 2023 obnoví. Proč? Protože podniky po celém světě se potýkají s nedostatkem pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků a navzdory každodenním problémům, kterým průmysl právě teď čelí, jsme uprostřed přechodu k průmyslu 5.0, kde práce spolu s roboty vytvoří podniky více zaměřené na člověka, udržitelné a odolné.

 

  1. Zákazníci budou v centru pozornosti při vývoji produktů

Přestože hojně hovoříme o spolupráci robotů na pracovišti, je právě spolupráce lidí hnacím motorem inovací.

Zákazníci rozumějí svým potřebám lépe než kdokoli jiný a vzhledem k tomu, že trh s automatizací dospěl, mohou lépe než kdykoli předtím poskytnout cenné informace o svých požadavcích. To znamená, že robotické společnosti budou do vývoje produktů mnohem více zapojovat koncové zákazníky. Proto společnost Universal Robots reorganizovala své týmy pro tvorbu produktů a před návrhem řešení se výrazně zaměřuje na pochopení problémů, s nimiž se zákazníci potýkají.

V roce 2023 a v dalších letech bude jistě přibývat i projektů společného vývoje, při nichž robotické společnosti a zákazníci spolupracují na vývoji konkrétních řešení. Ty v konečném důsledku umožňují zákazníkům přímo ovlivnit produkt, který si kupují, a zároveň poskytují cennou zpětnou vazbu robotickým společnostem – to znamená, že budou moci uvést produkt na trh ve prospěch celého trhu.

Budoucnost kobotů

Dnes více než kdy jindy potřebují podniky neustále inovovat a přizpůsobovat se, aby přežily a expandovaly. V roce 2023 se budou stále více spoléhat na technologie a inovace, které jim umožní prorazit na novou půdu a jejichž jádrem budou řešení na klíč – to vše dělá z nadcházejícího roku ideální období pro automatizaci!

 


O společnosti Universal Robots

Dlouhodobým cílem společnosti Universal Robots je umožnit změnu způsobu práce pomocí své špičkové robotické platformy.

Od uvedení prvního komerčně úspěšného kolaborativního robotu (kobotu) na světě v roce 2008 vyvinula společnost UR portfolio produktů zahrnující modely UR3e, UR5e, UR10e a UR16e, které zahrnují řadu dosahů a užitečných zatížení. Každý model je podporován širokým výběrem koncových efektorů, softwaru, příslušenství a aplikačních sad v ekosystému UR+. To umožňuje využití kobotů v široké škále průmyslových odvětví a znamená to, že je lze využít a přesouvat v rámci různých úkolů.

Společnost je součástí Teradyne Inc. má sídlo v dánském Odense a pobočky v USA, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, České republice, Rumunsku, Turecku, Číně, Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru a Mexiku.

Společnost Universal Robots instalovala po celém světě více než 50 000 kobotů.

Další informace naleznete na www.universal-robots.com nebo si přečtěte náš blog na adrese blog.universal-robots.com.

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]