Automatizace + Robotizace

14. listopadu 2021 07:54

OnRobot uvádí softwarové řešení WebLytics pro kolaborativní aplikace

WebLytics přináší funkčnosti vzdáleného monitoringu, diagnostiky zařízení a analýzy dat kolaborativních řešení OnRobot

OnRobot, poskytovatel jednotného kontaktního místa (One Stop Shop) pro kolaborativní robotické aplikace, uvádí na trh WebLytics, své první softwarové řešení pro monitoring výroby, diagnostiku zařízení a analýzu dat umožňující zvyšovat produktivitu a minimalizovat prostoje. Řešení WebLytics je globálně dostupné prostřednictvím předplatného od dnešního dne.

Řešení WebLytics dokáže v reálném čase monitorovat výkonnost několika kolaborativních aplikací současně, sbírá data z robotů i nástrojů a transformuje je na snadno srozumitelné, vizualizované přehledy o zařízeních a aplikacích.

„Uvedení WebLytics na trh je důležitým mezníkem pro OnRobot, naše zákazníky a globální síť integrátorů,“ říká Enrico Krog Iversen, CEO společnosti OnRobot. „WebLytics je první softwarové řešení poskytující data v reálném čase o kolaborativních aplikacích napříč hlavními značkami robotů. WebLytics, jako náš první softwarový produkt, představuje začátek cesty společnosti OnRobot k robotickému softwaru a završuje naši vizi poskytování jednotného kontaktního místa (One Stop Shop) pro kolaborativní aplikace – jak pro hardware, tak software.“

WebLytics umožňuje koncovým uživatelům a integrátorům nejen eliminovat manuální sběr dat, ale poskytuje též užitečné informace o výkonnosti kolaborativní aplikace, nabízí diagnostiku zařízení v provozu, funkce upozornění a doporučení preventivní údržby tak, aby bylo možné minimalizovat nákladné odstávky robotických pracovišť.

Díky integrovanému průmyslovému standardu celkové vytíženosti zařízení OEE (Overall equipment effectiveness), identifikuje WebLytics trendy robotického pracoviště v reálném čase, včetně stavů, špiček a poruch produktivity aplikace. OEE měří procento výrobního času, který je skutečně produktivní – 100% skóre znamená, že kolaborativní aplikace vyrábí pouze dobré díly, co nejrychleji a bez prostojů. WebLytics s využitím OEE dat informuje, zda výrobní proces běží optimální rychlostí, a monitoruje a analyzuje kvalitu aplikačních cyklů, což jsou klíčové poznatky pro výrobce všech velikostí.

WebLytics reportuje využití jak robotického ramene, tak OnRobot nástrojů typu uchopovačů, kamerových systémů a senzorů, a také počet bezpečnostních zastavení a cyklů úchopů provedených během aplikace.

Dojde-li ke změnám robotického pracoviště, např. ke změně rychlosti robota nebo nastavení uchopovače, poskytuje WebLytics automatické reportování dopadu těchto změn na výkonnost aplikace. V případě výskytu anomálií v kolaborativní aplikaci, WebLytics umožňuje uživatelům analyzovat data shromážděná od robotů a nástrojů a reportovat svá zjištění prostřednictvím nastavitelných řídících panelů.


„V tomto rychle se měnícím světě je čas to nejdůležitější a WebLytics pomáhá identifikovat chyby způsobující časové prostoje,“ řekl Laszlo Papp, produktový a obchodní manažer společnosti Wamatec Hungary Kft., který testoval WebLytics na aplikacích pro obsluhu strojů, pick & place a paletizaci. „WebLytics také ušetří spoustu času tím, že usnadňuje plánování veškeré údržby a produktové změny. Nejvíce jsem ocenil, že WebLytics umožňuje sledovat všechny aplikace, koboty a roboty, a koncové nástroje z jednoho centrálního panelu, který poskytuje monitoring v reálném čase, sběr dat a grafické přehledy. Optimalizace všech aplikací je díky WebLytics snadnější než dříve.“

WebLytics si zachovává snadnost použití, cenovou dostupnost a aplikační zaměření, které jsou vlastní každému produktu OnRobot. WebLytics je kompatibilní se všemi předními značkami kolaborativních a lehkých průmyslových robotů, se všemi nástroji OnRobot a lze jej snadno rozšířit a připravit na budoucí požadavky, jakmile budou k dispozici nové roboty a nástroje. Přístup k WebLytics je poskytován prostřednictvím zabezpečeného, intuitivního uživatelského rozhraní webového prohlížeče, který zobrazuje data OEE a uživatelem definované KPI prostřednictvím přizpůsobitelných řídicích panelů poskytujících okamžitý a transparentní pohled na výkonnost aplikací v reálném čase či na historická data.

Server WebLytics lze nasadit do lokální sítě výrobního zařízení nebo přidat do virtuální sítě propojené s robotickým pracovištěm. Shromážděná data jsou uložena na serveru WebLytics. Webový server WebLytics je vždy dostupný z lokální sítě či odkudkoliv prostřednictvím zabezpečeného připojení HTTPS.

WebLytics není jen výkonný nástroj pro koncové uživatele; vytváří také nové možnosti příjmů pro systémové integrátory tím, že poskytuje software umožňující rozšířit nabídku zákazníkům o služby zálohování provozních dat a technické optimalizace robotických pracovišť.

„WebLytics představuje skvělý doplněk k našemu stávajícímu produktovému portfoliu a je přirozeným pokračováním tradice OnRobot v tvorbě pokročilých nástrojů a technologií – v tomto případě vzdáleného monitoringu, diagnostiky zařízení a analýzy dat – rychle dosažitelných a cenově dostupných společnostem všech velikostí,“ dodává Iversen.


O společnosti OnRobot

Produktové portfolio OnRobot reprezentuje široký sortiment nástrojů pro kolaborativní aplikace, včetně elektrických, podtlakových a magnetických uchopovačů, oceňované uchopovací technologie Gecko, F/T senzorů, 2,5D kamerových systémů, šroubováku, brusky a měničů nástrojů. Aktuální šíře nabídky firmy OnRobot umožňuje rychlejší a jednodušší automatizaci aplikací jako balení, kontrola kvality, manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž a povrchové úpravy. Vedle své centrály v dánské Odense má společnost také pobočky v Dallasu, Soestu (v Německu), Barceloně, Varšavě, Šanghaji, Tokiu, Soulu, Singapuru a Budapešti. V České republice jsou produkty OnRobot dodávány partnerskými společnostmi AMTECH, DREAMland, EXACTEC, Haberkorn, Petr Kovanda, Roboticall, Rob4Job s.r.o. a ZLÍN ROBOTICS. Pro více informací navštivte: http://www.onrobot.com.

Mohlo by se Vám líbit

ECO – První řada kluzných pouzder z regranulovaných triboplastů

Udržitelné materiály iglidur ECO H, ECO P, ECO A180 a ECO G se skládají z regranulátů a šetří tak prvotní suroviny. Společenské změny, odpovědnost vůči […]

Rezervujte si výstavní plochu na veletrhu Stainless 2023 co nejdříve!

Od 10. do 11. května 2023 se uskuteční již 11. ročník veletrhu Stainless. Jedná se o vysoce specializované mezinárodní setkání výrobců i dodavatelů působících v […]

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]