Automatizace + Robotizace

05. května 2022 13:34

Laborky se můžou přesunout domů nebo na kolej. Studenti FEL ČVUT dostali unikátní výukový nástroj

Pedagogové katedry řídicí techniky FEL ČVUT vyvinuli a poskytli studentům sety domácí robotické laboratoře. Díky speciálnímu výukovému robotu tak dnes lze náročný předmět Automatické řízení zahrnující přednášky, cvičení i laboratoře, studovat zcela distančně. Koncept domácí laboratoře, se kterým v tomto oboru experimentuje jen několik špičkových univerzit na světě, vznikl v době lockdownu. V současné době katedra roboty nasazuje i do standardní semestrální výuky a chystá se otestovat jejich uplatnění napříč celým studijním programem Kybernetika a robotika.

Inzerce

Pandemii a s ní opakovaný návrat nucené sociální distance bylo možné vnímat jen jako problém nebo zároveň jako výzvu. Pedagogové z katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT chtěli najít způsob, jak nahradit studentům robotické laboratoře, v nichž mohli za běžného stavu uvádět do praxe své teoretické znalosti nabyté v předmětu Automatické řízení. A tak začal vývoj domácí robotické laboratoře, která se dnes stává součástí standardní výuky.

Robotický set, který umožňuje studovat z domova

Výsledek musel splňovat dvě základní kritéria – být cenově dostupný a zároveň umožnovat aplikaci automatických řídicích systémů na několika úrovních. Od využití stavebnice Lego přešel tým na český Merkur, který umožňoval větší robustnost a přesnost. Výsledkem je druhý prototyp vozítka s kyvadlem, které je vybaveno dvojicí motorů, několika čidly a programovatelnou řídicí jednotkou Beaglebone. Na vývoji i montážích se podíleli učitelé i studenti vyšších ročníků. Celý projekt lze popsat jako kreativní proces, v němž si sami pedagogové testují možnosti, které nový přístup přináší.

„Problematika řídicích systémů je velmi specifická. V jejich praktickém uplatnění totiž nelze pracovat pouze s modely, protože chybí parametry, které přináší realita. Bylo nutné, aby si studenti vyzkoušeli v praxi, jak jejich kód ovlivní šum, menší či větší nepřesnost čidel nebo různá přilnavost, respektive tření jízdních povrchů,“ uvádí docent Tomáš Haniš z katedry řídicí techniky. „To, že robot ze stavebnice není úplně přesný a musí se pracovat s odchylkami, je nakonec výhoda. Studenti se díky tomu líp připraví na praxi, kde budou muset řešit reálné situace, ne teoretické problémy.“

Personalizovaná laboratoř pro každého studenta

Projekt domácí robotické laboratoře je stále ve vývoji, v současnosti se mu věnuje jeden student třetího ročníku v rámci své bakalářské práce. Učení pomocí robotického vozítka má úspěch mezi studenty i vyučujícími a uvažuje se o jeho širším zapojení napříč předměty programu Kybernetika a robotika. V současnosti se studenti zaměřují na návrh řídicího systému, v budoucnu by mohli také sami navrhovat konstrukci vhodnou k splnění daných úkolů.

Do běžné každodenní výuky přineslo řešení domácích laboratoří mnoho výhod. Studenti i nadále můžou pracovat v době, kdy chtějí, nestresuje je pevný slot v laboratořích, znají svého robota a můžou mu program psát na míru. Samotné semináře pak víc slouží k společným debatám a hledání řešení možných problémů. Zapojení domácí robotické laboratoře tak pokračuje v přístupu „převrácené výuky“ a animovaných YouTube přednášek, které na katedře už před několika lety zavedl docent Zdeněk Hurák.

Projekt si katedra dokázala financovat z peněz vydělaných smluvním výzkumem pro firmy. Cena materiálu na jednoho robota v základní verzi se pohybuje okolo 5 000 Kč, a přestože je třeba počítat s určitými servisními náklady, studentům umožňuje provádět pokusy a měření na úrovni laboratorního zařízení v hodnotě stovek tisíc korun. Cílem je, aby měl svou domácí laboratoř k dispozici každý student předmětu.

Přístroj pro distanční výuku vyvinuli i na katedře měření

V roce 2020 výzkumníci z katedry měření FEL ČVUT vyvinuli přístroj, který v době koronavirových omezení umožnil praktickou výuku středoškoláků a vysokoškoláků z domova. Inovativní přístroj LEO (Little Embedded Oscilloscope) lze využít jako osciloskop, voltmetr, funkční generátor, stejnosměrný zdroj, generátor impulsů, čítač či logický analyzátor.


Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Víc informací najdete na www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Víc na www.cvut.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Lampy na obráběcí stroje

Profesionální osvětlení strojů, pracovních stolů a výrobních linek Naše firma dodala českým a slovenským zákazníkům už několik tisíc lamp, především na obráběcí stroje. Dodáváme lampy […]

50. konference s mezinárodní účastí: PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

20. – 21. března 2024 v Hotelu Olšanka, Praha 3 Inzerce Konference je určena pro široký okruh posluchačů: pracovníky i majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, […]

Rychlejší přístup k datům přístrojů

EPLAN eStock umožňuje společnostem přístup k centralizované správě zařízení v cloudu EPLAN, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat. Ve verzi EPLAN […]