Automatizace + Robotizace

15. července 2022 16:23

Inovativní robotické systémy automatizují paletizaci vajec a chrání zdraví zaměstnanců

Křehký náklad: paletizace slepičích vajec s robotem KR QUANTEC 

Hlavní cílovou skupinou společnosti Meggson v nizozemském Ede jsou velké chovy nosnic. Vždyť přemístit třicet, padesát nebo dokonce sto tisíc slepičích vajec za hodinu, aniž by se některé z nich rozbilo, je stejně složité jako fyzicky náročné. „Ještě před několika lety bylo balení a paletizace vajec čistě manuální prací,“ uvádí Gijs Thomassen, ředitel společnosti Meggson. „V roce 2009 nás jeden zákazník pozoroval, jak tuto práci děláme, a zeptal se, jestli by to nešlo automatizovat.“ Od myšlenky byl jen krůček k realizaci.

Od ruční práce k automatizaci pomocí robotů KUKA

Společnost Cobot Automation byla založena v roce 1997 jako strojírenská firma a od počátku dodávala výrobky mnoha zemědělcům. Postupně se tým stále více specializoval na drůbežářské farmy. Díky tomu si tato nizozemská společnost získala nadšené zákazníky po celé Evropě, Turecku a USA – a do svých automatizačních řešení stále více začleňovala roboty KUKA. Od května 2021 má nový název, který odpovídá její specializaci: Meggson. Koneckonců, vejce jsou středem jejího zájmu.

Obr. Plně automatická paletizace: robot KR QUANTEC dokáže najednou odebrat dvanáct naplněných palet vajec.

Ulevte zaměstnancům, předcházejte bolestem zad

Slepičí vejce váží od méně než 53 gramů (hmotnostní třída S) do více než 73 gramů (hmotnostní třída XL). Na jednu paletu se vejde až 10 000 slepičích vajec, takže zaměstnanci přemísťují typická plata na 30 slepičích vajec ve stozích nebo vrstvách. Ty váží v průměru 7,5 kg a musí být přepravovány, uspořádány a zajištěny na paletě značnou rychlostí. Gijs Thomassen hovoří o „těžké fyzické práci, která se neustále opakuje“. Častým důsledkem jsou bolesti zad a další poruchy pohybového aparátu. Robot KUKA se naproti tomu při takových sekvencích nikdy neunaví. A co víc: provádí je rychle, efektivně a mimořádně šetrně. Navíc je vhodný i do klikatých a úzkých prostor, kam se lineární systémy pro přepravu a paletizaci nevejdou.

Až 108 000 vajec za hodinu

Kromě dalších systémů vyvinutých ve vlastní režii proto Meggson nabízí automatizační řešení, z nichž každé má v srdci robota KR QUANTEC se speciálním chapadlem. Ve všech situacích je ´neúnavný člověk´ KUKA dostatečně kompaktní, aby umožnil flexibilní konstrukci paletizačních buněk, a přesvědčí svou přesností a dosahem. Chapadla jsou navržena tak, aby si poradila s různými materiály, jako jsou buničiny a plasty. Paletizace vajec je stejně úspěšná jako ukládání prázdných vaniček a plat na vejce do přepravních vozíků nebo jejich umístění na dopravní pás. Roboty pomocí laserových senzorů zjišťují, kde mohou příslušný náklad vyzvednout.

Obr. Společnost Meggson zavedla kompaktní paletizační systém na vejce s KR QUANTEC. Robot dokáže manipulovat s různými baleními vajec.

Automatizační řešení ROBOT TP300 například umožňuje uspořádat až 108 000 vajec za hodinu na paletách a mezitím umístit prázdné přepravky na dopravní pás. Odtud jsou plata a snůšky odváženy pryč – buď vytříděné, nebo vyčištěné a znovu na platech, v závislosti na jejich stavu. Automatizační řešení společnosti Meggson však umí ještě více. Mimo jiné jsou spolehlivá, pokud jde o doplňování a odebírání vajec ze strojů na jejich balení, paletizaci beden plných vajec a manipulaci s líhněmi. Jsou také kompatibilní se všemi typy strojů používaných v oboru.

Když jsou spokojeni farmáři, jsme spokojeni i my

Společnost Meggson pro svá flexibilní a vysoce výkonná řešení spoléhá na roboty KUKA od samého počátku. Pro integrátora je důležité, aby zemědělcům co nejvíce ulevil od fyzicky náročné práce, 20 zaměstnanců společnosti Meggson zase cítí optimální podporu společnosti KUKA. „Je to ta příslovečná německá kvalita,“ zdůrazňuje Gijs Thomassen. „KUKA vyrábí nejlepší roboty, přináší dlouholeté know-how, a to posiluje naši důvěru v ní.“

„Práce s roboty KUKA je snadná,“ dodává Gerwin van de Geer, produktový manažer společnosti Meggson. „První automatizační řešení pro vejce bylo poměrně složité na programování. Ale jakmile se vše rozběhlo, byli jsme schopni ho opakovat podle potřeby.“ Roboty pracují s řídicí jednotkou KUKA KR C4 a po krátkém zaškolení si zákazníci většinou poradí sami. „V KUKA navrhli perfektní program, který naši zemědělci dobře zvládají,“ zdůrazňuje van de Geer. „Proto mají o práci se systémem KUKA velký zájem. A pokud jsou spokojeni zemědělci, jsme spokojeni i my!“

Zjednodušte energeticky náročné procesy

Jedním z těchto spokojených zákazníků je skupina Salomons Group se sídlem v nizozemském Drontenu. Na přidružených farmách v současné době chová více než 120 000 nosnic. Na největší farmě s volným výběhem této skupiny je od března 2020 umístěna přizpůsobená verze systému ROBOT TP300. Zaměstnanec kontroluje a třídí slepičí vejce z hal tak, aby pouze nepoškozená skončila na dopravním pásu, odkud jsou automaticky uspořádána do stojanů na vejce. Vejce z volného chovu se také dostávají do buňky KR QUANTEC typu KR 120 R3100-2 prostřednictvím dopravníkového pásu. Díky širokému chapadlu z nerezové oceli robot KUKA odebírá plynulým pohybem dvanáct naplněných plat vajec najednou – tři vrstvy po čtyřech platech, z nichž každá obsahuje třicet vajec. Na paletu je pokládá opatrně. Celý proces trvá 30 sekund. K dokončení jedné vrstvy palety robot pohyb zopakovat třikrát.

Obr.  Chapadlo je navrženo tak, aby si poradilo i s materiály jako jsou lepenka a plast.

Výkonný stroj s citlivostí

KR QUANTEC pak na vejce položí oddělovací vrstvu, která křehký náklad zajistí. Na paletu Salomons se vejde šest vrstev vajec, celkem tedy 6480 kusů. Mezitím KR QUANTEC přesune prázdné kontejnery na druhý pásový dopravník, odkud je lze přemístit ven a připravit k dalšímu použití. Celkem systém připraví k přepravě 36 000 vajec za hodinu, a to s maximální spolehlivostí a minimálním rizikem rozbití. Dříve zde nakládali palety dva až tři zaměstnanci na kusové práce – nyní jeden z nich kontroluje kvalitu, zatímco ostatní plní méně fyzicky náročné úkoly na farmě.

Žádné vejce se neztratí

„V Salomons Group rádi hledáme řešení, která zjednodušují procesy,“ zdůrazňuje Klaasjan Salomons, jednatel rodinné firmy. Podle něj společnost používala roboty KUKA i dříve a ráda spolupracovala se společností Meggson. Nové paletizační řešení však dokáže ještě více. Salomons na něm oceňuje mimo jiné to, že při změně haly lze zbytky vajec dočasně uložit na paletu. Ta se pak o den později převeze dál. „Žádné vejce není zapomenuto nebo ztraceno.“

Prostor pro inovace a rozvoj

Skupina Salomons Group je na cestě k expanzi a v současné době se staví závod v Ghaně, kde jsou slepičí vejce velmi drahá. Pro mnoho lidí v této africké zemi znamená profesionální chov nosnic možnost uživit rodinu. Tým společnosti Meggson rád pomůže stávajícím i budoucím podnikatelům při plánování a realizaci takových projektů, které budou přínosem k rozvoji jejich byznysu v oboru. Pro Gijse Thomassena je to pobídka k dalšímu vývoji vlastních automatizačních řešení pro chovy nosnic. Sám říká, že roboty: „Zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců a zároveň lze díky nim lépe kontrolovat paletizaci vajec, což zvyšuje kvalitu produkce.“

„První automatizační řešení pro vejce bylo poměrně složité na programování. Ale jakmile se vše rozběhlo, byli jsme schopni ho opakovat podle potřeby.“
Gerwin van de Geer, produktový manažer, Meggson

 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]