Automatizace + Robotizace

02. července 2020 15:45

České výrobní podniky plánují investovat do robotizace, ukázal průzkum

  • Téměř 1/4 malých a středních výrobních podniků v Česku plánuje robotizaci v příštích 3 letech
  • Z nich skoro 27 % zvažuje kolaborativní roboty
  • Nejdůležitějším faktorem, který firmy plánující robotizaci ovlivňuje je zlepšení výkonnosti výroby

 

Praha, 30 červen 2020 – Skoro 1/4 malých a středních výrobních společností (SME) plánuje v příštích 3 letech investovat do robotizace. Z toho 61,3 % firem plánuje implementovat průmyslové roboty a 26,9 % podniků pak kolaborativní roboty (koboty). Zbytek ještě není rozhodnutý, který druh robota zvolí. Tento výsledek je v přímém vztahu k velikosti podniků, kdy robotizaci v nejbližších 3 letech plánuje na 44,8 % středních a 18,6 % menších výrobních podniků. Největší potenciál pro investici do robotizace je pak mezi potravinářskými a tabákovými společnostmi (52,8 % oslovených plánuje nákup do 3 let). Vyplývá to z exkluzivního průzkumu „Barometr robotizace malých a středních podniků v Česku“ zadaného společností Universal Robots a provedeného nezávislou výzkumnou agenturou SC&C v průběhu března 2020.

 

Jak vypadá současná úroveň automatizace v SME?

 

Současná úroveň robotizace není mezi českými malými a středními podniky moc vysoká. Spíše převládá u středních firem. Častěji jsou používány průmyslové roboty a jen 3 % podniků vlastní průmyslové i kolaborativní roboty. Téměř polovina podniků, které plánují robotizaci, už nějakého robota vlastní. Za optimální návratnost investice (ROI) u robotů pak považují období do 3 let. Větší zájem je nyní o průmyslové roboty, které tvoří 2/3 plánované poptávky.

 

Co očekávají SME od robotizace?

 

Mezi klíčové faktory, které ovlivňují investici do robotizace, patří: zlepšení výkonnosti výroby
(93,5 %), eliminace výrobních chyb (75,8 %), potřeba zvýšení kvality produkce (75, 8 %), posílení konkurenceschopnosti (74,4 %), zkrácení dodací lhůty (70,5 %), zvýšení produkce (66,6 %), standardizace procesu (60,2 %), obtížnost při hledání a udržení zaměstnanců (57,7 %), zvýšení výrobní bezpečnosti (56,3 %) a zvýšení produkční flexibility (50,1 %).

 

„Vyšší úroveň digitalizace podporujeme dlouhodobě, jedině robotizace a digitalizace zajistí vyšší přidanou hodnotu ve výrobě. Jedině takové investice budou v dalších letech generovat zdravý a udržitelný mzdový růst, který nás přiblíží vyspělým západním ekonomikám. V tomto ohledu by se měl také stát zasadit o investiční podporu těch firem, které chtějí svou produkci pozvednout na vyšší úroveň,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

 

Nejvíce plánují podniky automatizovat obsluhu strojů (64,2 %), montování (42,3 %), uchopování – “vzít a přemístit (pick and place)” (37,1 %)  a balení či paletizaci (32 %). Největší poptávka byla mezi podniky v potravinářském a tabákovém průmyslu (52,8 %), dále u výrobců stavebních materiálů (30,2 %), zpracovatelů plastů a výrobců chemických produktů
(29 %), výrobců elektrických a elektronických produktů (26,4 %), zpracovatelů dřeva a výrobců dřevěných výrobků (25,8 %), v textilním průmyslu (24,6 %), automobilovém  průmyslu (24,3 %) a ve strojním a kovoprůmyslu (22,2 %).

 

U firem, které plánují robotizaci pak mezi klíčové faktory patří cena (37,8 %), návratnost investice – ROI (27,7 %), technická podpora (10,4 %) a snadnost použití (8,6 %). 78 % podniků, které plánují automatizaci v nejbližších 3 letech ještě není rozhodnuto, kterou značku robotů a kobotů zvolí.

 

„Výsledky průzkumu ukazují, že malé i střední firmy si uvědomují potřebu automatizovat a vnímají ji jako cestu k vyšší efektivitě výroby a konkurenceschopnosti. Pro Českou republiku pak obzvláště platí také nutnost najít řešení na nedostatek kvalitních pracovníků. Ze získaných dat vyplívá, jak se postupně zvyšuje podíl kolaborativních robotů. Je to dáno pravděpodobně jejich vysokou flexibilitou a možností významných úspor v průběhu implementace a dalších fází životního cyklu,“ dodává obchodní ředitel Universal Robots pro Českou republiku a Slovensko, Pavel Bezucký.

 

Společnosti, které neplánují investici do automatizace, se většinou rozhodly z následujících důvodů – zaměření výroby nevyžaduje instalaci robotů (74,6 %), produkční rozsah nevyžaduje robotizaci (61,4 %), počet výrobků je příliš nízký (58,3 %), náklady na začlenění robotů jsou příliš vysoké (54,4 %), jejich výroba nemůže být automatizována (50 %), robotizace jim nepřinese žádné další výhody (49,5 %). 16,6 % firem pak zvažuje automatizaci, ale až za delší dobu, než jsou 3 roky.

 


O průzkumu

Průzkum byl proveden v rozmezí 10. až 27. března mezi 196 malými a středními výrobními podniky v České republice, které mají alespoň jednu funkční výrobní linku. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí 5 – 7 %.

 

Osloveno bylo 196 podniků metodou CATI – telefonickým dotazováním respondentů a ukládání dat rovnou do počítače. 29, 6 % respondentů byly firmy střední velikosti, 70,4 % pak ty malé. Za menší výrobní podniky se berou firmy s méně než 50 zaměstnanci, za střední pak do 250 zaměstnanců. Téměř čtvrtina podniků účastnících se průzkumu už nějakého robota vlastní.

 

Cílem bylo zjistit současnou situaci kolem robotizace v českých malých a středních výrobních podnicích se zaměřením na znalost robotích značek, vnímání potenciálu robotů, úroveň používání robotů, hlavní motivaci nebo překážky v robotizaci, záměry k investici v robotizaci a klíčové faktory ovlivňující investování do automatizace ad.


Universal Robots

Společnost Universal Robots byla založena v roce 2005, aby pomohla zpřístupnit technologii robotů pro všechny. Malé, uživatelsky přívětivé, cenově dostupné, flexibilní kolaborativní roboty (koboty) jsou bezpečné na práci. Od zahájení výroby prvních kobotů v roce 2008 společnost zaznamenává velký růst s jejich uživatelsky přívětivými koboty, které nyní prodává po celém světě. Společnost je součástí Teradyne Inc., centrálu má v dánském Odense a její regionální pobočky jsou ve Spojených státech, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Spojeném království, České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Turecku, Číně, Indii, Singapuru, Japonsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu a Mexiku. V roce 2019 měla společnost Universal Robots příjem 248 milionů USD.  Více naleznete na https://www.universal-robots.com/cs/

Mohlo by se Vám líbit

MSV 2022: Novinky z oborů 3D tisk a logistika

Mezinárodní strojírenský veletrh 2022 se blíží a my vám postupně představujeme zajímavosti z vybraných oborů. Dnes se zaměříme na 3D tisk a logistiku. Inzerce 3D […]

Radikální změna: Nový software OnRobot uvolňuje 80% času stráveného instalací automatizace robotů

V dánském Odense, „hlavním městě robotů“, se sešli klíčoví hráči z robotického průmyslu ve střední a severní Evropě, aby jim společnost OnRobot představila svůj nový […]

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]