Automatizace + Robotizace

07. ledna 2019 07:37

AMTECH: Úspěšný projekt automatizace vyžaduje zkušeného dodavatele

V České republice a na Slovensku jsme svědky dramatického růstu poptávky po automatizačních řešeních. Růst je vidět napříč všemi klíčovými sektory – i malé firmy dnes díky tomu využívají v praxi výhod automatizace a posilují svou konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích. A to hlavně zvyšováním efektivity, produktivity a kvality, které znamená rychlou návratnost investice do robotizace. Avšak aby byl robotizační projekt úspěšný, je třeba mít k ruce zkušeného dodavatele technologií.

Společnost AMTECH spol .s.r.o. založená v únoru 1993 jako technologická, obchodní a servisní společnost prošla od prvotních dodávek technologických zařízení dynamickým vývojem a dnes je lídrem na trhu dodávek komplexních technologických řešení a spotřebních materiálů pro SMT a elektrotechnický průmysl s ročním obratem přes 500 mil. Kč. Na českém a slovenském trhu AMTECH reprezentuje renomované světové výrobce a dodavatele – lídry na trhu ve své oblasti – a pomáhá stále většímu počtu českých a slovenských zájemců automatizovat jejich výrobní a logistické provozy.

Dodávané technologie

Aby provoz mohl být automatizován dle požadavků zákazníka a jeho obchodních cílů, je třeba využít celé řady komponent a jejich funkční integrace – robotických ramen, uchopovačů, systémů strojového vidění, autonomních vozidel atd. AMTECH disponuje kompletním portfoliem robotických produktů a mnohaletou zkušeností z jejich nasazení a integrace. Na českém a slovenském trhu zastupuje následující značky:

Inzerce

  • Universal Robots – kolaborativní roboty Universal Robots umožňují velkým, středním a i těm nejmenším podnikům s omezeným prostorem na pracovišti flexibilně automatizovat rutinní činnosti v řádu dní až týdnů. Díky třem modelům různých velikostí UR3, UR5 a UR10 a integrovanému silově momentovému senzoru dokáží pokrýt stále širší spektrum aplikací s využitím snadného programování a ovládání, které si rychle osvojí i pracovníci bez jakýchkoliv automatizačních zkušeností.
  • Mobile Industrial Robots – autonomní mobilní roboty MiR eliminují nedostatky vozidel naváděných fixními vodiči, když umožňují flexibilně nasadit a přenastavit vnitropodnikovou logistiku s minimálními časovými prostoji a náklady. Uživatelsky přívětivé, flexibilní a bezpečné roboty MiR100, MiR200 a MiR500 pomáhají společnostem zvýšit efektivitu jejich provozu a ušetřit neproduktivní čas pracovníků, kteří se věnují manuální přepravě vozíků s materiálem.

Autonomní mobilní roboty MiR se flexibilně přizpůsobí potřebám vnitropodnikové logistiky.

  • ROEQ – Společnost ROEQ se zabývá vývojem a výrobou příslušenství pro mobilní roboty MiR, zejména pak podjezdových systémů umožňujících snadnou manipulaci s převáženým nákladem.
  • Pick-it – Společnost Pick-it vyvinula kamerový systém pro detekci polohy předmětu v 3D prostoru. Systém umožňuje vzdálenou správu s jednoduché nastavení přes webový prohlížeč na PC. Softwarové rozšíření pro roboty UR (a další dostupné značky robotických ramen), umožňuje snadné předávání hodnoty polohy a orientace.
  • Robotiq – Společnost Robotiq vyvíjí a vyrábí inteligentní, flexibilní a snadno implementovatelné dvouprsté i tříprsté robotické uchopovače, senzor pro měření sil a momentů působících na nástroj robotu, a kamerový systém montovaný na přírubu kolaborativních robotů určený k identifikaci a detekci polohy.

Dvouprsté i tříprsté robotické uchopovače Robotiq jsou inteligentní, flexibilní a snadno implementovatelné.

  • OnRobot – Společnost OnRobot nabízí svým zákazníkům inovativní řešení s opravdovou funkcí Plug & Play ovladatelnou z uživatelského prostředí robotického ramene. Současně se zaměřuje na podporu kolaborativních aplikací, a proto navrhuje uchopovače tak, aby byly co nejjednodušší, bezpečnější a všestrannější.
  • Robo DK – Každý projekt by měl nejdříve začínat softwarovou simulací, kde si uživatel prověří realizovatelnost projektu a současně přitom vytvoří řídící program pro roboty. Společnost RoboDK vyvinula software pro simulaci a off-line programování robotů všech stěžejních značek.

Nákup i pronájem

Ačkoliv samotné ovládání či provozní modifikace aplikace je dnes uživatelsky velmi snadnou záležitostí, projekt instalace, integrace a spuštění robotického pracoviště je vhodné prodiskutovat se zkušeným partnerem. AMTECH spol.s.r.o.  je aktuálně největším distributorem kolaborativních technologií v ČR a SR, nabízí ucelená technologická řešení, 25 let zkušeností a technické zázemí, silnou servisní podporu s týmem proškolených techniků, a flexibilní možnosti pořízení – jak nákupem technologií, tak i jejich pronájmem.

V roce 2018 společnost představila Personal Agency 4 Robots (PAR), „personální“ agenturu nabízející pronájem kolaborativních robotů Universal Robots a autonomních mobilních robotů MiR. Nabídka je určena především SMB podnikům, které aktuálně nemají prostředky na investice, nadnárodním firmám s obtížným procesem schvalování investic v zahraničí ale
s dostupnými rozpočty na agenturní pracovníky, a také personálním agenturám hledajícím pracovníky pro své klienty.

Nová budova AMTECH spol.s.r.o. s demo centrem pro živé ukázky automatizačních technologií.

Ve stejném roce AMTECH otevřel své nové firemní prostory v Buchlovicích u Uherského Hradiště, jejichž součástí je demo centrum umožňující zákazníkům a zájemcům otestovat nejrůznější automatizační technologie. Díky tomu je firma schopna zajistit integraci  jednotlivých automatizačních technologií či instalaci jednoúčelových zařízení přesně na míru požadavků zákazníka. Skladové prostory navíc garantují okamžitou dostupnost náhradních dílů a minimalizaci prostojů v případě jakéhokoliv výpadku u zákazníka.

Roboty dodané firmou AMTECH

Důkazem síly know-how AMTECH  jsou zákazníci, kteří jej využili k vyřešení svých výrobních a obchodních potřeb. Například společnost STAMIT čelila nárůstu zakázek od stávajících a nových odběratelů. Jejich vyšší poptávka byla navíc náročnější z pohledu flexibilnějších dodávek dílů a rostoucích požadavků na kvalitu. Při nedostatku kvalifikovaných pracovníků byla společnost nucena zavést do procesu robotizační technologie s cílem zvýšit produktivitu a vyhovět všem zákaznickým požadavkům.

Po zavedení robota UR10 do výrobního provozu došlo díky automatizaci zakládání a výměny dílů u CNC obráběcích center ke zvýšení efektivity výroby, která nyní probíhá bez technických přestávek. To umožnilo zvýšit celkový výkon firmy a ulehčit pracovníkům od nezáživné a opakované manipulace s upínáním dílů. Nainstalováním robota došlo k uvolnění 3 lidí z namáhavého a rutinního procesu, kteří se tak mohou věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou.  V současné době ve STAMIT rozšiřují další aplikace UR10 robotů na obsluhu CNC strojů – v procesu již jsou 3 aplikace.

Robe lighting využívá dvou kolaborativních robotů UR5 k obsluze tampoprintového stroje využívaného pro potisk optických čoček výrobním číslem k jejich identifikaci. Protože se jedná o velmi delikátní proces a čočky nesmějí přijít do přímého kontaktu s lidskou rukou, ve společnosti Robe se rozhodli automatizovat proces s využitím technologie Universal Robots. Aplikace byla dodána a nasazena společností Amtech ve spolupráci s firmou APLYS, integrátorem robotických technologií a dceřinou firmou Amtech. Aby rozšířili přínosy automatizace, objednali ve společnosti Robe další UR produkt, cobota UR10. Ten bude sloužit jako operátor testerů v dceřiné firmě Dioflex, která se zabývá výrobou elektroniky.

„Byli jsme příjemně překvapeni spolehlivostí, flexibilitou a uživatelskou přívětivostí kolaborativních robotů UR,“ řekl David Orság, generální manažer v Robe lighting. „Protože jsme byli spokojeni, rozhodli jsme se pokračovat v automatizaci naší výroby s pomocí robotů Universal Robots, abychom dále zvýšili svou produktivitu. Jako inovátoři ve své oblasti musíme ocenit inovace, které nabízí Universal Robots, a stejně tak dokonalý přístup firem Amtech a APLYS v oblasti nasazení automatizačních technologií.“

Ve firmě Robe Lighting využívají dvou kolaborativních robotů UR5 k obsluze tampoprintového stroje.

www.amtech.cz

Mohlo by se Vám líbit

Lampy na obráběcí stroje

Profesionální osvětlení strojů, pracovních stolů a výrobních linek Naše firma dodala českým a slovenským zákazníkům už několik tisíc lamp, především na obráběcí stroje. Dodáváme lampy […]

50. konference s mezinárodní účastí: PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

20. – 21. března 2024 v Hotelu Olšanka, Praha 3 Inzerce Konference je určena pro široký okruh posluchačů: pracovníky i majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, […]

Rychlejší přístup k datům přístrojů

EPLAN eStock umožňuje společnostem přístup k centralizované správě zařízení v cloudu EPLAN, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat. Ve verzi EPLAN […]